Wangberg har tidligere kritisert kriminalomsorgen for at de er for slepphendte med hvem de sender på åpen soning. De siste årene har det vært en rekke eksempler på personer som er straffedømte for grov narkotikakriminalitet som likevel får åpen soning.

— Dette føyer seg inn i rekken av det som har skjedd tidligere, sier Wangberg.

  • Burde personer som er dømt for alvorlig narkotikakriminalitet i det hele tatt få komme på åpen soning?
  • Det er vanskelig å svare kategorisk på det spørsmålet. Disse personene har de samme rettigheter som alle andre. Når man har fått så alvorlige straffedommer må hvert enkelt tilfelle vurderes veldig strengt, sier Wangberg.