Ho er svært skuffa over at dei ikkje har gjort ein einaste kjemisk analyse av materialet som vart samla inn i Sløvåg.

— Men det føyer jo seg inn i ei rekke, seier Brosvik, med klar adresse til korleis andre ansvarlege offentlege instansar handsama Vest Tank-saka frå starten av.

Gulen-ordføraren fortel at kommunen møtte Økokrim på forsommaren i år, og at etterforskarane den gongen opplyste at dei skulle bruke Universitetet i Oslo til å gjennomføre analysane av prøvene.

— Dei sa at dei hadde avtalar med Universitetet i Oslo og at ting var på gong, seier Brosvik.

— Desse opplysningane formidla vi vidare til Helse Bergen og Helsedirektoratet. Så det er verkeleg ein nedtur å få høyre at ingenting er analysert.

Dei kjemiske analysane frå Økokrims materiale er potensielt verdfullt som prov i ei straffesak, men også som grunnlag for den store helsegranskinga som skal utførast etter ulukka. Her er det heilt sentralt å vite kva kjemiske stoff folk har vore eksponert for, og i kva mengder.