Horne er første nestleder i familie— og kulturkomiteen på Stortinget. Hun er bekymret for belastningen barna og ungdommene påføres, spesielt ettersom behovet for økt stabilitet i hverdagen ofte er en avgjørende faktor. Hun krever nå umiddelbare tiltak fra regjeringen når det gjelder barnevernsbarna.

— Vi kan ikke vente på flere meldinger fra Stortinget, for vi kan ikke ha det sånn som det er i dag, sier Horne.

I går skrev BT om barnevernsgutten Osman (17), som har flyttet seks ganger på to år. 12 år gamle Nila har flyttet fem ganger siden januar 2010. Ann-Sofie på 14, som også er under barnevernets omsorg, har hatt fem hjem på samme tid.

Horne synes funnene er oppsiktsvekkende.

— Jeg syns dette er svært urovekkende tall. Disse barna er de mest sårbare, og når de blir flyttet fra sted til sted får de det bare enda verre, sier Horne.

Hun mener de mange flyttingene er et tegn på at økte bevilgninger til det kommunale barnevernet ikke er nok.

— Vi har sett for få konkrete tiltak som fører til faktiske forbedringer for å gi barn og unge økt stabilitet. Når et barn må flytte fem og seks ganger på to år, er det åpenbart noe som ikke fungerer.

Trenger stabilitet

Horne er kritisk til regjeringens planer om nedbygging av barnevernsinstitusjonene. Flere fosterhjem løser ikke problemet alene, mener Horne.

— Intensjonen er god, men jeg tror ikke regjeringen har tenkt over konsekvensene ved å legge ansvaret over på private familier. Noen barn har det bedre på institusjon. Nå kastes de mest sårbare fra sted til sted, sier hun.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) synes mangelen på stabilitet er uheldig.

Han mener en del av problemet ligger i kortsiktighet i forhold til kontrakter med private institusjoner.

— Vi jobber nå med å få mer langsiktighet på institusjonskontraktene. Det vil forhåpentlig gi bedre forutsigbarhet, og gi barna økt stabilitet, sier Lysbakken.

Bekymret

BTs undersøkelser viser også at 20 av de 82 barna, som i 2010 ventet på et nytt hjem, fremdeles bor hjemme. Dette var barn som skulle plasseres i fosterhjem grunnet alvorlige forhold som vold og omsorgssvikt.

— Er du bekymret for at det er enda flere barn som ikke burde bodd hjemme?

— Absolutt, det tror jeg dessverre det gjør. Barnevernet må helt klart tidligere på banen. Jeg har snakket med mange barn og unge som sier at barnevernet i noen tilfeller kunne grepet inn før, sier Lysbakken.

Hilde Onarheim (H), byråd for helse og omsorg, sier det primært er ønskelig at de fleste barn med tjenester fra barnevernet skalkunne bohjemme, med godt tilrettelagtehjelpetiltak rettet inn mot familien.

— I en del tilfellerer likevel omsorgsoverdragelse nødvendig, og da gjør vi vårt beste for å skapeet godt tillitsforhold mellom omsorgspersonene og barna. Dette skal bidra til at barna får en stabil og trygg oppvekst, og unngå flytting flere ganger. Men av ulike årsaker er det dessverrenoen ganger uunngåelig, sier Onarheim.

Rekruttering av flere fosterhjem i bergensregionen har høy prioritet det neste året. Hvert eneste år trenger regionen 150 nye fosterhjem.

— Det er mangel på fosterhjem, og vi jobber målrettet sammen med Bufetat for å øke tilgangen både på fosterhjem og andre plasseringsalternativer, sier Onarheim.

Synspunkter? Bruk kommentarfeltet under!

ENIGE OM NOE: Solveig Horne (Frp) og barneminister Audun Lysbakken (SV) har ulikt syn på nedbygging av barnevernsinstitusjonene, men kan enes om at mangelen på stabilitet er uheldig for de mange barnevernsbarna. Arkivfoto: Olav Olsen, Aftenposten