Forsvarer Knut Harald Braathen ba fredag om full frifinnelse for 19-åringen som står tiltalt for voldtekt og voldtektsforsøk.

Aktor ba i sin avslutningsprosedyre om syv års forvaring med en minstetid på fem år.

Dette vil være i strid med loven, sa Braathen, og viste til at tiltalte ikke har undergått en såkalt personundersøkelse.

Varslet anke

Etter den aktuelle bestemmelsen i straffeloven er dette et krav dersom en tiltalt skal bli idømt forvaring.

19-åringen har nektet å la seg undersøke.

Braathen mer enn antydet at en eventuell forvaringsdom umiddelbart vil medføre anke.

— Høyesterett har uttalt at personundersøkelse kan foretas uten at tiltalte medvirker. Skulle retten komme til et annet resultat, så er det i strid med loven, og det vil dermed bli gjenstand for overprøving av en høyere domstol, sa forsvareren.

- Forklaringen ikke troverdig

Braathen innledet imidlertid sin prosedyre med å så tvil rundt forklaringen til kvinnen (20) som mener seg voldtatt av tiltalte i en leilighet i Sandviken i mars i fjor.

— Hennes forklaring er ikke troverdig, slo forsvareren fast.

Så gikk han gjennom flere punkter i kvinnens forklaring som han mener underbygger den påstanden.

— Hun forklarer seg ikke sant og fullstendig til politiet om at hun, etter at hun skal ha blitt voldtatt, har frivillig sex med en annen mann. Hun må forstå at slike opplysninger har en betydning, sa Braathen.

- Harmonerer ikke

Han mener man skal lete lenge og vel for å finne lignende oppførsel i etterkant av en voldtekt.

— Dette er med på å trekke hennes troverdighet i tvil. At et voldtektsoffer like etter har samleie med en annen person, det harmonerer ikke med at hun har vært voldtatt, sa Braathen.

Han viste videre til at kvinnen først i retten innrømmet å ha sniffet metamfetamin i tiden før hendelsen. I politiavhør har hun kun innrømmet å ha røyket noe marihuana.

DNA-funn

Tiltaltes sæd er påvist på det aktuelle badegulvet, men i retten viste 19-åringen til at den seksuelle kontakten på Fotballpuben forklarer hvordan hans sæd senere havnet på det aktuelle badegulvet.

Kvinnen har innrømmet at hun hadde sex med en kamerat av tiltalte noen minutter etter hendelsen.

— Retten kan ikke se bort fra at DNA-funnet som ble gjort i leilgheten, stammer fra den seksuelle kontakten tiltalte hadde med kvinnen på Fotballpuben tidligere på kvelden.

- Voldtekt ikke nevnt

Aktor la stor vekt på nødsamtalen mellom kvinnen og politiets operatør i sin prosedyre, og mener det viser at hun var i en reell nødsituasjon.

Braathen reagerer på at kvinnen maktet å snakke i telefonen med politiet samtidig som hun ble voldtatt.

— Og hvorfor nevner hun ikke ”jeg blir voldtatt” med ett eneste ord til politiet i løpet av samtalen? Politiet oppfatter dette som et ruset menneske. En tilstand av rus og forvirring er en like god forklaringpå den samtalen, sa forsvareren.

Han avviste også at forholdet ved Danmarks plass kan regnes som et voldtektsforsøk.

— Det er snakk om blotting og uanstendig oppførsel, i så fall. Vi er ikke i voldtektsbestemmelsen, sa Braathen.