Brannen i morges startet i bakbygningen av Claus Frimannsgate nummer 9. Nabosmauet er kanskje Bergens mest kjente, Knøsesmauet.

— Hele bebyggelsen i dette strøket er av høy verneverdi, sier byantikvar Siri Myrvoll til bt.no.

Hun er på påskeferie og var ikke kjent med brannen før bt.no ringte.

— Det er fortvilende at vi får disse brannene stadig vekk, sier Myrvoll.

Claus Frimanns gate nummer 9 ble bygget i 1876. Gaten ble i 1875 oppkalt etter Claus Frimann (1746-1829), dikter og sogneprest i Davik i mer enn 40 år.

— Kunne gått forferdelig galt

  • Bakbygningen er yngre enn hovedhuset. Vi vet ikke hvor gammel den er, men den finnes ikke på kartene våre fra 1880 og 1913, sier Myrvoll.

I Knøsesmauet finnes hus som er bygget tidlig på 1700-tallet.

— Hadde denne brannen fått spre seg, kunne det gått forferdelig galt, fastslår Myrvoll.

I 1900 rommet Claus Frimanns gate 9 23 mennesker fordelt på tre familier og noen losjerende.

Etter brannene i Skuteviken startet Bergen kommune to store prosjekter for å forbedre brannsikkerheten i byens mest verneverdige strøk.

— Vi har startet et stort prosjekt hvor folk blant annet fra Bergen kommune, Riksantikvaren og fylkeskommunen er med. Vi skal få kartlagt verneområder og studere hva vi kan gjøre i forhold til lovverket. Dessuten arbeider vi med brannsikringsplaner sammen med brannvesenet, sier Myrvoll.

Kartleggingsjobben begynte i fjor høst og skal vare i to til tre år.