— Kraftsituasjonen er meget bekymringsfull. Utviklingen den siste uken har ikke bedret situasjonen. Dette krever fortsatt fokus på strømsparing, sier informasjonsdirektør Sverre Sivertsen i NVE til Bergens Tidende.

— Samtidig er det nødvendig med en høy import (kjernekraft fra Russland og kullkraft fra Polen og Danmark red.anm.) sier han..

Tilsiget til magasinene i perioden 15. til 23. februar var lavere enn normalen og forventes å bli lavt også i inneværende uke.

Ved inngangen til uke 9 var magasinnivået i norske vannmagasin kommet helt ned på 31,1 prosent. Fyllingsgraden falt med 2,6 prosent i løpet av uke 9. Forbruksreduksjonen er vel 3 prosent for temperaturkorrigert alminnelig strømforsyning, og 10 prosent i kraftintensiv industri.