Det sier sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret, et markedsanalyseforetak med fokus på byggenæringen i Norden.

Han er overrasket over meldingen fra Bergen.

– Ikke alle har tatt krisen inn over seg, og det kan være litt forsinkelse i nedgangen. Det er mulig man må vente til ut i 2010 for å se full effekt, sier Senneset.

Halvering

Ifølge SSB har bygge— og anleggsproduksjonen gått ned med 5,9 prosent sammenlignet med sesongjusterte tall fra samme kvartal i fjor. Selv om nedgangen er mindre enn forventet, spår Prognosesenteret en dyster utvikling.

– Vi forventer en halvering fra 2008 og frem til 2011, og det blir neppe noen økning igjen før i 2012, sier Senneset.

Totalmarkedet for bygg- og anlegg var på 259 milliarder kroner i 2008. Byggenæringens Landsforening (BNL), antar nivået vil falle med 12 milliarder kroner i år. Ifølge direktør Audun Lågøyr er fallet 8 milliarder kroner lavere enn antatt. Han forventer ytterligere fall neste år, særlig innenfor nybygg, forretningsbygg og kontor.

Men Lågøyr ser lokale forskjeller.

– Det er veldig sprikende tilbakemelding fra ulike deler av landet. Kommunene har brukt tiltaksmidlene ulikt, og det er varierende hvor raskt de er kommet i gang, sier Lågøyr.

– Ingen anbudsproblemer

Også i Oslo er det relativt høyt aktivitetsnivå på utbyggingssiden, men ifølge politisk rådgiver ved byrådsavdeling for byutvikling, Ståle Hagen, har ikke det offentlige merket noen effekt av det.

– Vi har ikke hatt noe problemer med å få inn anbud, sier han.

Tall fra Nav viser at det på landsbasis er registrert 4,6 prosent arbeidsledige innenfor bygg- og anleggsbransjen. Det er en økning på 157 prosent fra i fjor. Likevel viser ferske tall at arbeidsledigheten i bransjen gikk ned med 0,2 prosentpoeng fra juli til august.

– Selv om det er arbeidsledighet i bransjen, kan det likevel være vanskelig å rekruttere enkelte faggrupper. Våre undersøkelser viser at det på landsbasis er en del mangel på rørleggere og elektrikere, mens det er god tilgang på tømrere og snekkere, seksjonssjef i Nav, Stein Langeland.