• Det skjer ofte at assistenter blir satt til å undervise når faglærer er borte, sier rektor Arne Bjorøy ved Brattholmen skule.

— Assistentene kjenner systemet og eleven kjenner assistenten. Vi kjenner dem og stoler på dem, sier Bjorøy. Han avviser at det er et økonomisk motiv som ligger bak, slik lederen for Hordaland Lektorlag antydet i BT torsdag.

— Klart det er fristende å tenke tanken med det voldsomme presset som er for å holde budsjetter. Men her i Fjell har jeg inntrykk av at vi kjører et ryddig løp, sier Bjorøy. Han viser til at det ikke alltid er enkelt å hente inn faglært personell på kort varsel. Når det gjelder ansettelser over ti uker, er Bjorøy kategorisk på at det nå ikke ansettes ufaglærte lærere ved hans skole.

— Det er uaktuelt å ansette ufaglærte i lengre vikariater når der er faglærte søkere. Utdanningsforbundet sitter i tilsettingsutvalget, og er veldig på hugget i forhold til dette, sier rektor Bjorøy.

Rektoren mener det er et poeng at personer med høy utdannelse blir karakterisert som ufaglært så lenge de mangler eksamen i ett fag.

— Slike har vi til tider hatt i lengre og kortere vikariater. Det er jo slik at en lærerstudent som mangler ett fag, teknisk sett er student, men faglig sett er han kvalifisert, mener Bjorøy. Han sier at de mange arbeidsledige lærerne gjør at Brattholmen skule ikke har hatt behov for ufaglært arbeidskraft så langt i høst.

Rektor Atle Fasteland ved Nygård skole i Bergen sier at det heller ikke på en så sentrumsnær skole er lett å få faglærte lærere på kort varsel.

— Selv om mange er ledige, er det ikke bare å plukke dem inn. Utenfor Bergen er det i alle fall vanskelig, mener han.