— Vi hadde flere sykmeldinger enn vanlig, men situasjon var likevel håndterbar, sier visepolitimester John Reidar Nilsen.

Han mener det er misvisende å si at kun ni personer fra patruljeseksjonen var på vakt fordi flere betjenter ble beordret til å jobbe gjennom natten.

— Jeg vil ikke si antallet, men bemanningen var forsvarlig, mener han.

Søndag ba politimesteren om å få en liste over hvem som ikke hadde kommet på jobb på grunn av sykdom. Ifølge Nilsen er dette arbeidsgivers plikt når sykefraværet skyter i været.

— Når tallene er unormale, må vi undersøke hva som kan være årsaken.

— Står dere overfor en aksjon?

— Det er vanskelig å si. Jeg vil ikke konkludere med dette som følge av høyt fravær én helg.