ARNE COLLIANDER

— Hvis de som søker om utsettelse, kan dokumentere at innkallingen medfører stor ulempe, er Forsvaret innstilt på å utvise fleksibilitet, sier Ap-statsråden.

Bergens Tidende skrev i forrige uke om Yngve Magnus Fosse (19) som må avbryte sine påbegynte ingeniørstudier. Han er innkalt til førstegangstjeneste like over nyttår. På sesjon ba han om å bli innkalt i sommer, før han begynte å studere. Det skjedde ikke. Da han kontaktet Forsvaret, fikk han beskjed om at han trygt kunne begynne å studere. Noen måneder senere fikk han likevel beskjed om å mønstre i Kongens klær. To ganger har han søkt om utsettelse. Begge søknadene er avslått.

Behovet styrer

— Jeg ser at det kan være problematisk for de unge at noen risikerer å måtte avbryte utdannelsen sin for å avtjene førstegangstjenesten. Særlig nå når det stilles strengere krav i forhold til tiden de bruker på utdannelsen sin, kommenterer Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Den ferske forsvarsministeren understreker likevel at det er Forsvarets behov som styrer hvem som blir innkalt og når.

— I dette konkrete tilfellet skal Fosse tjenestegjøre i Hærens styrker i Nord-Norge. Der har vi behov for en ny kontingent vernepliktige i januar, sier Strøm-Erichsen.

To ganger årlig

Hun peker ellers på at Hæren er avhengig av tilførsel av rekrutter to ganger i året.

— Hvis vi bare tar inn vernepliktige om sommeren, dimitterer alle samtidig. Forsvaret trenger en glidende overgang. Det får vi ved å holde oss til to hovedinnkallinger. Da vil vi fortsatt ha igjen halve styrken, og således få nødvendig overlapping, sier Ap-statsråden.

Universitets- og høyskolerådet har skrevet brevet til departementet og pekt på de uheldige sidene ved de nye innkallingsprosedyrene til Forsvaret. Det vises til både det uheldige for studentene, og at studieplassene ikke kan bli utnyttet fullt med den nye ordningen. Tekna, Norges naturvitenskapelige forening har også skriftlig klaget sin nød. Foreningen er til og med villig til å finansiere juridisk bistand til studenter som med gode utsettelsesgrunner ønsker å ta en rettslig tvist med Forsvaret.

Fleksibel

— Jeg har foreløpig ikke sett disse to brevene som Bergens Tidende har skrevet er i anmarsj. Vi i departementet vil selvsagt sette oss inn i problemstillingene studieorganisasjonene trekker frem, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun kan likevel ikke love noen kursendring.

— Forsvarets behov må ivaretas, men det er viktig at vi ikke opptrer firkantet. Hvis vi klarer å være fleksible, skal vi være det. Og vi bør iallfall se om vi kan gjøre noe for å bedre forholdene, sier forsvarsministeren.

FLEKSIBEL: Hvis vi klarer å være fleksible, skal vi være det, sier statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.FOTO: HÅVARD BJELLAND
HÅVARD BJELLAND