• Dette provoserer sterkt. Det virker som Forsvaret løper fra sitt samfunnsansvar og vil kjøpe seg ut av «Kvikk»-saken ved å gi oss økonomisk kompensasjon.

Dette sier Trond Kathenes, leder for «Kvikk»-foreldrenes interessegruppe i en kommentar til forslaget fra Forsvarets sanitet om å avslutte «Kvikk»-undersøkelsen ved Universitetet i Bergen. Han reagerer spesielt på at Statens strålevern og Statens arbeidsmiljøinstitutt kan bli komme inn i saken :

— Disse institusjonene er vi vel kjent med. De har til de grader vist at de ikke har full oversikt over forskningens kunnskaper og de har også nylig innrømmet at de ikke er faglig oppdatert i forbindelse med historiene om radarstråling og kreft. Disse ekspertene skal nå i sin visdom prøve å bringe «Kvikk»-saken videre etter at de har holdt oss på det uvisse i årsaksspørsmålet i snart ti år. Det er rett og slett bare tull, sier Kathenes.

Økonomisk kompensasjon

Forskerne ved Universitetet i Bergen brakte «Kvikk»-saken et stort skritt videre da de i fjor med en ny vitenskapelig tilnærming til saken fant at personell fra «Kvikk» hadde en 4,6 ganger høyere risiko for å få barn med medfødte misdannelser enn andre ansatte i Sjøforsvaret.

Det slo fast vitenskapelig sikkert for første gang at det er en sammenheng mellom «Kvikk»-barnas skader og fedrenes tjeneste på båten. Sjøforsvaret kontaktet deretter «Kvikk»-foreldrenes interessegruppe med tilbud om forhandlinger om en økonomisk kompensasjon. Det var en forutsetning for Forsvaret at spørsmålet om årsaken til misdannelsene ble holdt utenfor forhandlingene slik de nye resultatene ga muligheter for.

Preventivt hensyn

— Vi har aldri vær opptatt av penger. Det var Forsvaret selv som brakte det inn. Vi har i alle disse årene lagt på mest vekt det preventive hensynet. Vi ønsker å komme til bunns i årsaksspørsmålet for at andre ikke skal komme i samme situasjon som oss. Hvis Forsvaret avslutter «Kvikk»-undersøkelsen i Bergen for å overlate saken til de gamle aktørene, skjer det ikke til noe mer.

Forhandlingene forsvaret har tatt initiativ til med oss, får karakter av at de prøver å kjøpe seg ut av «Kvikk»-saken, men hvis de tror at det er så lett, tar de helt feil. Vi kommer ikke til å gi oss med årsaksspørsmålet, sier Kathenes.

Han venter at Sjøforsvarets ledelse har en tydeligere holdning til videre undersøkelser for å finne årsaken til misdannelsene.

— Jeg forstår ikke at generalinspektøren som har det øverste operasjonelle ansvar i Sjøforsvaret, må bøye av for sjefen for Forsvarets sanitet i en så viktig personellsak.

— Eneste måte å komme videre på er å gjøre nye målinger av strålingen på «Kvikk». Målingene som ble gjort da båten ble gjenoppbygd i 1997 var en ren parodi, for eksempel målte de med bare en brøkdel av effekten som vi brukte under utsendelsene. Nye målinger er også viktig fordi opphopning av misdannelser nå kan berøre hele «Snøgg»-klassen av missiltorpedobåter som «Kvikk» tilhørte, sier Trond Kathenes.

Klart for forhandlinger

Medisinske eksperter som utreder «Kvikk»-barnas skader er nå snart ferdige med sin vurdering, og forhandlingene om kompensasjon starter trolig i slutten av oktober. En avtale vil i første omgang omfatte de 15 barna med misdannelser fra perioden da «Kvikk» var øvingsfartøy for elektronisk krigføring.

Etterpå vil det også bli aktuelt med kompensasjon til de til sammen 33 barna med medfødte skader fra båtens hele fartstid som nå er dokumentert, eventuelt også nye tilfeller som kan komme til.

GIDSKE STARK