Det er inntrykket til Utekontakten i Bergen. De er bekymret over utviklingen.

— Det er ikke slik at unge setter sitt første skudd i Nygårdsparken. De ruser seg i nærmiljøet sammen med vennene sine, sier Marit Sagen Grung i Utekontakten.

**Les også:

Nødmeldingen: Ligger en dame omtrent livløs**

Yngre bruker tyngre stoffer

Utekontakten jobber med å forebygge problemer og følge opp ungdom som er i faresonen. Derfor prøver de å følge utviklingen i rusmiljøene tett.

— Tilgangen på tyngre stoffer i lokalmiljøene er blitt veldig stor. Tidligere var misbruket av amfetamin og opiater som heroin knyttet til Bergen sentrum. For et ungt menneske var det en stor terskel å gå opp til Nygårdshøyden for å handle heroin, sier Grung.

Utekontakten er spesielt bekymret over at stadig flere unge bruker tunge stoffer. Det er gjerne snakk om syntetiske opiater som Temgesic, Subutex og Subuzone.

— Ungdommen ser på det som piller, og det er på en måte ufarliggjort i forhold til heroin, sier Grung.

De syntetiske opiatene er abstinensdempende legemidler, laget for å hjelpe heroinavhengige til å slutte.

  • Ungdom forteller at de ikke vil injisere heroin, fordi de er redde for å dø av en overdose. I stedet injiserer de disse pillene, løst opp i væske. Sannheten er at du like gjerne kan dø av det, sier Grung.

- Økt dødelighet

At misbrukerne blir yngre og bruker tyngre stoffer, har alvorlige konsekvenser.

  • Behandlere ser større skader, både fysiske og psykiske. Å ruse seg på tunge stoffer i en periode av livet hvor man skal utvikle seg til å bli voksen, gjør stor skade. Denne gruppen har en veldig høy dødelighet. Både i forhold til normal ungdom, men også i forhold til andre rusavhengige, sier Grung.

Tirsdag legger Utekontakten frem en rapport om unge, tunge rusmisbrukere i Bergen.

— Vi mener circa 70 personer under 23 år har tilknytning til det tunge rusmiljøet i Bergen sentrum. De fleste er gutter eller menn, sier Grung.

- Mange kan reddes

Mange av de unge rusmisbrukerne har psykiske problemer. Det er usikkert om de ruser seg på grunn av psykiske problemer, eller om de utvikler det på grunn av rusmisbruket.

  • Det blir som med hønen og egget. Det som er sikkert, er at det ikke er hvem som helst som begynner med narkotika i ung alder. Det handler om utstøtning eller marginalisering på et veldig tidlig tidspunkt i livet, for eksempel i forhold til familie eller skole, sier Grung.

Likevel er det håp, mener Utekontakten.

  • Mange kan reddes. Det gjelder å inkludere dem i samfunnet igjen. Det er klart at mange har en lang vei å gå, med tapt skolegang og tapte relasjoner i forhold til familie og venner. Men det er absolutt veier tilbake, sier Grung.
BEKYMRET: - Det ikke er hvem som helst som begynner med narkotika i ung alder. Det handler om utstøtning eller marginalisering på et veldig tidlig tidspunkt i livet, for eksempel i forhold til familie eller skole, sier Marit Sagen Grung i Utekontakten.
Paul S. Amundsen