Fra sin egen utkikksplass i Krokeideveien kan Jan Eirik Bjørkly overvære et lite stykke fuglehistorie på fjorden.

For første gang på rundt 70 år ser det ut til at et havørnpar med en liten ørneunge har slått seg til innenfor Bergen kommunes grenser.

— Det er jo litt spesielt å se så store rovfugler her innenfor bygrensene. Visst er de store, det er jo en kjempefugl, sier Jan Eirik Bjørkly.

Fra der han sitter, har han godt overblikk over Fanafjorden og følger med på det som skjer.

— Det er tre ørner, to voksne og en litt mindre. Mest sannsynlig er det en liten familie, forteller Bjørkly.

Til nå har han sett ørnefamilien sitte på isen og spise forskjellige ting.

Skuddpremie

— Dette er stort, det kan være det første hekkende ørneparet i Bergen på 60 til 70 år, sier Tore Wiers, forsker ved UiB og ansvarlig for prosjektet Havørn i Hordaland.

Frem til 1960-tallet var det skuddpremie på ørn i Bergen. Arten var nesten utryddet i Norge før den ble fredet i 1968. Siden den gang har bestanden sakte, men sikkert bygget seg opp igjen. At fuglen nærmer seg byen, mener Wiers er et sikkert tegn på at ørnen begynner å bli tallrik.

— Den kommer nærmere byen når de beste hekkeplassene langs kysten er tatt. Her inne er jo sekundærplassene, sier Wiers.

Ørn i byen

— Vi har allerede mange observasjoner at ørner som flyr i Bergen sentrum og mellom de syv fjell. Det er ikke utenkelig at ett til tre ørnepar kan slå seg ned i Bergen på sikt, hvis det går bra for disse her, sier Wiers.

Han forsikrer at havørnene ikke er farlige og aldri vil angripe verken mennesker eller husdyr.

Wiers ber publikum om ikke å forstyrre ørnene nå i den viktige hekkeperioden.

Har du sett ørn? Send oss et tips, eller aller helst bilder, til 2211!