Torgeir Øines, regiondirektør i Forbrukerrådet i Nordland, sier mange av dem som har kjøpt seg inn i borettslag de siste årene ikke har forstått omfanget av forpliktelsene de har påtatt seg.

Øines, som er spesialist på borettslag, mener bør det være en grense for hvor stor andel av totalprisen som kan være fellesgjeld.

— Med en slik grense kan vi unngå at folk som egentlig ikke har råd til det kjøper boliger, sier han.

— Hva er en fornuftig grense?

— 60 prosent fellesgjeld og 40 prosent innskudd, mener jeg er fornuftig; kanskje også opp mot 70/30. Det er ingen gode grunner til å ha høyere nivå på gjelden enn det.

— Hvorfor tror du da mange leiligheter er blitt solgt med en høyere andel fellesgjeld?

— Det har vært en måte å få leiligheten til å se rimeligere ut slik at utbyggerne kunne ta en høyere pris. Det har flere også innrømmet, sier Øines.

Regjeringen sendte i vår ut et forslag om at maksimalt 75 prosent av totalprisen på borettslagsleiligheter kan være fellesgjeld.

**Les også:

Nær dobling av tvangssalg-varsel**