• Min datter nekter å godta at hennes far er død, fortalte den 34 år gamle enken i retten. Hun krever oppreisning for seg og mannens fem barn.

Rettssaken mot hovedentreprenøren og gravemaskinføreren er inne i sin tredje dag. Begge er tiltalt for uaktsomt drap og for ved uaktsomhet å ha påført en person skader. Den overlevende, Aso Mohammed Nori, var den første som forklarte seg for byretten i dag. Heller ikke han hadde fått med seg at det pågikk rivingsarbeid i området.

— Ingen sa noe slikt til meg. Men da jeg kom til butikken, gikk jeg Lars Hilles Gate. Kanskje jeg hadde fått det med meg hvis jeg gikk en annen vei, resonnerte Nori.

Sammen med en gammel venn, fikk han gå inn på butikkens bakrom for å spise og drikke.

— Hørte du lyder, eller følte du bevegelser i bakken? spurte aktor Helge Vigerust.

— Nei, vi merket ingenting. Det bare smalt, forklarte Nori.

Enken etter den omkomne var sterkt preget av sorg da hun avga sin forklaring. Gråtende fortalte hun om hvordan familien har hatt det i etterkant av ulykken.

— Vi har det fryktelig tungt økonomisk. Og vår yngste datter har ennå ikke forstått at hennes far er død. Hun spør etter ham nesten hver dag, fortalte enken.

Hun bor nå i Sverige med fire av avdødes fem barn. Aktoratet er nå ferdig med bevisførsel. Saken fortsetter med forsvarernes vitner.