• Jeg forstår frustrasjonen, og beklager lønnsrotet, sier avdelingsdirektør John S. Paulsen i FLO/TV/MARITIM.

Han har ingen problemer med at han nå er politianmeldt.

— Verkstedklubben har valgt en helt korrekt fremgangsmåte. Jeg er avtalepart og ansvarlig for at arbeidstakerne ved verkstedet på Haakonsvern får rett lønn På bakgrunn av de langvarige innkjøringsproblemene med lønnssystemet, forstår jeg godt at de ansatte på verkstedet har mistet tålmodigheten, sier Paulsen. Han legger til at han har bedt sjefen for FLA i Harstad, kommandørkaptein Asbjørn Stokke og leder for lønnsprosjektet i Forsvaret, oberstløytnant Svein Erik Malmø-Moen om å komme til Haakonsvern.

— De to skal møte alle de ansatte på Haakonsvern-verkstedet 3. februar for å redegjøre for hvordan de akter å ordne opp i lønnsrotet, sier Paulsen.