— Det skaper stor usikkerhet og jeg skjønner veldig godt at ordføreren blir forbannet, sier Audun Lysbakken, leder i SV.

Onsdag la regjeringen frem revidert statsbudsjett. Der lå det ingen penger til gjenoppbyggingen av Lærdalsøyri etter storbrannen for fire måneder siden. Det satte sinnene i kok i kommunen.

— Statsministeren og regjeringen svikter totalt, sa ordfører Jan Geir Solheim i Lærdal.

Nå får han støtte fra opposisjonen i Stortinget. Lysbakken deler frustrasjonen til ordføreren over at gjenoppbyggingen ikke er nevnt i revidert statsbudsjett.

- Ikke godt nok

Dagene etter brannen besøkte ErnaSolberg Lærdalsøyri, og uttalte at vi har lange tradisjoner for at storsamfunnet stiller opp ved slike hendelser.

— De var krystallklare på at vi skulle få penger til å bygge opp Lærdalsøyri, sier en sint, overrasket og skuffet ordfører.SV-lederen er enig.

— Det er ikke godt nok å lande i helikopter og vise medfølelse for folk hvis man ikke er i stand til å gjøre det som er statsministerens oppgave, nemlig å lande de politiske beslutningene for å ordne opp, sier Lysbakken.

- De lovet

Han synes det er veldig skuffende at ordføreren nå sier han må dra til Stortinget for å få penger til gjenreisningen.

— Dette er etter mitt syn en åpenbar nasjonal oppgave som Erna Solberg og Jan Tore Sanner veldig klart har lovet å hjelpe med. Det er veldig rart at saken ikke er omtalt i revidert statsbudsjett og at regjeringen ikke gir noen signaler om når de kan få penger.

Tidligere i år ba Lærdal myndighetene om 50 millioner kroner.

Statssekretær Jardar Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa onsdagh til VG at ordføreren kan ta det med ro.

— Vi har mottatt søknaden, og den er under behandling. For oss er det ikke naturlig å omtale den i revidert nasjonalbudsjett, for midlene han søker om er skjønnsmidler. Vi trenger ikke øke revidert nasjonalbudsjett for eventuelt å etterkomme den søknaden, sier han til VG.

Det holder ikke for Lysbakken.

— Dette er en sak det hadde vært naturlig å orientere Stortinget om i forbindelse med revidert statsbudsjett. Hvis det er høyt prioritert, er det rart at det ikke er nevnt. Det er et betydelig beløp.

- Søknad under behandling

Jardar Jensen sier til BT torsdag at de håndterer Lærdal-saken på lik linje med alle andre kommuner som har vært utsatt for en uforutsatte hendelse, og at de ikke har som kotyme å orientere stortinget om det.

— Jeg håper det ikke betyr at søknaden har ligget urørt hos departementet siden den ble sendt inn, men det kan jo faktisk virke sånn. Hvis behandlingen er helt i det blå må Stortinget gripe inn, sier Lysbakken.

Jensen kan berolige SV-lederen med at søknaden er under behandling.

— Jeg regner med og tror at det vil komme et raskt svar på det. Avdelingen må bli ferdig med behandlingen av saken, så skal det innom meg på vei til ministeren. Vi legger prioritet på det nå og skal få ut et svar så snart som overhodet mulig.

Robek-kommune

Lærdal er svært gjeldsbelastet, og er under tilsyn fra Kommunaldepartementet, som en såkalt Robek-kommune.

I tillegg er Lærdal en omstillingskommune, tilkjent statlige omstillingsmidler som følge av at viktige arbeidsplasser har forsvunnet på kort tid.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har imidlertid anbefalt en krisehjelp på 20 millioner kroner.