• Jeg kan forstå de som bruker utradisjonelle metoder for å få krevd inn penger, men kan selvsagt ikke forsvare det, sier lensmann Norvald Visnes i Fana.

Han gikk i fjor ut i BT og uttrykte bekymring for at stadig flere bedrifter og private aksepterer slik pengeinnkreving.

I Fana ble politiet spesielt bekymret fordi man mente å se linker mellom innkreverne og mc-miljøer og personer med tilknytning til andre kriminelle miljøer.

— Etter at det ble satt søkelyset på problemet, mener vi at det har avtatt noe. Noen skremmes fra å blande seg med slike miljøer, andre ligger lavt. Det er grunn til å stille spørsmål ved folks holdninger når de er villige til å bruke kriminelle til slike jobber, sier Visnes.

Han gir følgende råd til dem som låner ut penger eller utfører tjenester for andre:

— Sørg for å sikre dere garantier på forhånd. Da står man mye sterkere dersom betalingene skulle utebli. Lovverket er slik at det er skyldneren som har rettighetene. Flere av dem er svært flinke til å skjule at de har både penger og eiendeler, eksempelvis ved at det står registrert på andre personer, sier Visens.

SKEPTISK: Lensmann Norvald Visnes liker ikke at stadig flere virker å være åpne for å bruke pengeinnkrevere. Samtidig forstår han at det skjer.<br/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN