• Jeg er glad for tilliten fra partiet. Det var ikke gitt at jeg ville få plassen.

Det kunne slått begge veier, og jeg forstår at Anita er skuffet, sier Laila Dåvøy til Bergens Tidende.

I går ble det endelig klart at duellen om 2. plassen bak Ingebrigt Sørfonn på Hordaland Kristelig Folkepartis stortingsliste endte med seier til barne— og familieminister Laila Dåvøy fra Askøy. Under debatten på nominasjonsmøtet på Frekhaug var det overvekt for Anita Apelthun Sæle, men styrken på applausen etter innleggene til fordel for Laila Dåvøy røpet ganske tidlig hvilken vei det bar. Da avstemningsresultatet forelå, hadde Dåvøy sanket 103 stemmer og Sæle 42.

— Du har stemt ja til norsk medlemskap i EU. Anita Apelthun Sæle er redd for at to EU-tilhengere mellom de tre første på listen vil virke ødeleggende for partiet i neste års valgkamp. Hva mener du om det?

— Det tror ikke jeg. I Hordaland KrF finnes både tilhengere og motstandere av norsk EU-medlemskap. Det er landsmøtet i Kristelig Folkeparti som skal avgjøre partiets standpunkt. Som gammelt organisasjonsmenneske er jeg vant til å målbære de standpunktene som blir vedtatt av flertallet. Det er sånn det fungerer.

— Føler du deg trygg på at din 2. plass på stortingslisten bringer deg inn på Stortinget neste høst?

— Ja, det er jeg faktisk trygg på, selv om den nye valgordningen fører til at Hordaland samlet sett får to færre mandater. Vi skal nok vite å profilere Kristelig Folkepartis saker så det holder, sier Laila Dåvøy.