• Jeg kan forstå at en privat institusjon tar seg betalt for klageordningen, men mener dette er en uheldig praksis. Det blir ikke noe rettferdig system siden de som kan bruke penger på å klage blir favorisert, sier kontorsjef Gunn Eknes Thorsen ved Studentkontoret ved Universitetet i Bergen (UiB).

Ved UiB er klager på karakteren hjemlet i Universitets— og høyskoleloven og forvaltningsloven. Det er gratis å klage, og studenten har en tre ukers klagefrist. Nye sensorer oppnevnes for å gå gjennom eksamensoppgaven på nytt.

Universitets- og høyskoleloven gjelder for universitetene, vitenskapelige høyskoler, kunsthøgskoler og statlige høyskoler. Karakterklager ved private skoler er ikke hjemlet i denne loven.

Alle studiene ved Merkantilt Institutt er godkjent for lån og stipend i Lånekassen opplyses det på MIs nettsider, men Lånekassen stiller ikke krav til hvordan eksamensordningen skal fungere.

— Det er uheldig hvis studenter ikke klager på grunn av dette gebyret, men ingenting hindrer skolen i å ta et slikt gebyr. Det er en avtale mellom skolen og eleven, sier informasjonsmedarbeider Martin Halsos hos Forbrukerrådet i Hordaland.

Handelshøyskolen BI tar ikke betalt for å behandle klager på eksamensresultat. Kostnadene med en klageprosess er innbakt i semesteravgiften, opplyser studieleder Elisabeth Seim ved Handelshøyskolen BI i Bergen.