Flere av innbyggerne på Sandsli har tidligere denne uken mottatt flyveblad fra den nynazistiske gruppen Nordfront.

I brevet varsles det blant annet om at området erklæres som en nasjonalsosialistisk sone, og at «Motstandsbevegelsen allerede er, eller nylig har blitt, etablert».

Ifølge avsender, skal bevegelsens mål blant annet være å «stanse masseinnvandring, skape et Norden fritt for destruktiv importert antikultur og forene de nordiske landene i en felles og sterk statsdannelse».

Skremt over holdningene

— Jeg fikk det i posten mandag. Det lå i flere av postkassene i området her. Først trodde jeg det var en spøk, men da jeg leste det forstod jeg at det var seriøst. Det er helt sykt, sier en mann som har mottatt brevet.

Han ønsker å være anonym fordi han frykter hva de som står bak vil gjøre, hvis han står frem med navn.

Nøyaktig hvor mange som har mottatt flyvebladet, vet han ikke. Men han har sett at flere i området har fått det, og er skremt over holdningene til de som står bak.

- Hva om barn leser dette?

— Jeg har lest på nettsiden til bevegelsen, og ser at det er tydelig at de som står bak tror på holdningene de representerer. Jeg må si jeg blir ganske sjokkert, sier mannen.

I nabolaget bor det flere barnefamilier, og flere av dem skal ifølge mannen ha innvandrerbakgrunn. Han håper ingen av dem har mottatt brevet fra Nordfront.— Jeg vil ikke tenke på hvilken opplevelse barn som leser dette kan få, sier han.

Politiet: Kjenner oss ikke igjen i brevet

Ifølge politioverbetjent Morten Ørn ved Bergen Sør politistasjon, er det ingen som har kontaktet politiet på grunn av flyvebladet.

Han kan også opplyse om at brevet ligger godt innenfor det som er lov med tanke på ytringsfrihet.

— Det er også mer avdempet enn postere bevegelsen tidligere har gitt ut. Det vi vet, er at det er noen ytterst få som driver med dette i Bergen. De driver kun med denne typen propaganda, sier Ørn.

Politiet vet også at handlingene ikke skal ha gitt noen rekrutteringseffekt, og at utdelingen av flyveblad har skjedd sporadisk i et par år.

— Vi er tett på ungdomsmiljøet i våre bydeler, og har ikke registrert noen klangbunn eller oppblomstring av den typen holdninger som posteren inneholder. Vi vet trolig hvem som står bak, og de er veldig få. At dette nabolaget har blitt en sone for denne bevegelsen, kjenner ikke vi oss igjen i, sier politioverbetjenten.

Stammer fra Sverige

I 2012 fikk gruppen oppmerksomhet for å ved flere anledninger ha hengt opp propagandaplakater på ulike skoler i Bergens-området.

En av skolene var Olsvikåsen videregående skole, som valgte å ta saken til politiet.

Den høyreekstreme organisasjonen hadde da i flere måneder forsøkt å verve medlemmer i Bergen og flere andre større byer i Norge. Også den gang mottok flere løpesedler fra gruppen i postkassene, da i Olsvik.Den norske motstandsbevegelsen har sine røtter i Sverige, og er et norsk underbruk av Svenska motståndsrörelsen, som ledes av Klas Lund. Han er en kjent nynazist og tidligere straffedømt, blant annet for drap.

BT har onsdag flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Nordfront uten å lykkes.