— På dybder over 400 meter står slike spøkelsesgarn og fanger store mengder fisk over lang tid, og det kan gi effekter på bestanden. Enkelttilfeller som dette vil trolig ikke gå ut over bestanden, men det er uansett svært uheldig når slikt skjer. Det er sløsing med ressurser, og det forsøpler sjøen, sier Nils-Roar Hareide.

Han er daglig leder ved Runde miljøsenter i Ulsteinvik, og har gjennom mange år vært en pådriver i arbeidet med å få fjernet såkalte spøkelsesgarn i norske havområder.

— Det er første gang jeg har hørt om at kobbe har gått i garn som er blitt stående. Det er rett og slett dyrplageri, sier Hareide, som tidligere i år ble belønnet med Fiskeridirektoratets miljøpris for sitt arbeid mot spøkelsesfiske.

Han understreker at det i Norge gjøres jevnlig og grundig arbeid for å få fjernet mistede og gjenglemte garn.

l

  • Fiskeridirektoratet har samarbeidet med fiskerne i mange år, og fiskerne har innsett at dette er et problem som man må jobbe sammen for å løse. Men dette arbeidet blir aldri ferdig, sier Hareide.

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet påpeker at i tillegg til at fisk blir stående og råtne i spøkelsesgarnene, kan de også være en fare for hummer som havner i garnene.

  • Garn som blir stående på bunnen, dreier seg ofte om tyvfiske etter hummer. Det er svært alvorlig, for hummeren er utrydningstruet. Slikt tyvfiske er en av de største truslene mot hummeren, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet har opprettet en egen tipsside på sitt nettsted hvor de tar imot informasjon om tyvfiske, og sender det videre til Økokrim.

— Ulovlige garn er miljøkriminalitet, og problemet med tyvfiske av hummer er til dels veldig utbredt, sier Haltbrekken.