• Utdelingen av midler til forskningssentre er en skandale. Her har man satt politikk, geografi og økonomisk potensial fremfor den rene elitetenkning.

Kraftsalven kommer fra tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, Kaare Norum. Han reagerer sterkt på utdelingen av elitestatus til 13 forskningssentre i Norge, såkalte Sentre for fremragende forskning.

Med en bevilgning på 140 millioner kroner årlig i ti år fremover, får sentrene økonomisk mulighet til å etablere seg i den internasjonale verdenseliten innen forskning.

Men tildelingen har ikke skjedd uten kritikk. Flere har i ettertid stilt spørsmål ved utvelgelsen, og antydet at det ligger distriktshensyn, politikk og økonomiske hensyn bak utvelgelsen — at det faktisk ikke er den ypperste eliten som har vunnet frem.

— Jeg har ikke snakket med noen forskere den siste uken, som ikke er helt forskrekket over tildelingen, sier Kaare Norum til nettstedet forskning.no.

Tre av vinnerne er å finne ved Universitetet i Bergen, tre ved Universitetet i Oslo, tre ved NTNU i Trondheim.

— Har hensyn til geografi spilt inn, spør Norum. Han stiller også spørsmål ved tildeling av fire elitesentre innen geofag og petroleum og bare ett innen biologi, og om det er nærings- og samfunnsmessig nytteverdi som her har vært avgjørende.

Strategidirektør Kari Kveseth i Norges forskningsråd har hatt ansvar for hele prosessen med Sentre for fremragende forskning. Hun fastholder at vitenskapelig kvalitet har vært viktigste kriterium.