— Utvidelsen skal ikke gi plass til ny virksomhet, nye pasientgrupper eller flere pasientsenger. Nybygget skal være en del av opptrappingsplanen innen psykiatrien. Det skal gi plass til en endring av de fysiske forholdene på denne distriktspsykiatriske avdelingen. En god del av virksomheten som i dag holder til i midlertidige lokaler, skal få nye, permanente lokaler i nybygget. Utsettelsen er tragisk for de pasientene som rammes, sier Blomhoff.

— Hvor lang utsettelse er det snakk om?

— Det vet jeg ikke. Nå skal vi settes oss ned sammen med kommunen og først studere brevet fra fylkesmannen. Dernest må kommunen og vi bli enige om hvem som skal utarbeide en ny reguleringsplan, og hvilke endringer som må gjøres for å etterkomme fylkesmannens krav, sier han.

— Er det mulig å bygge uten å ødelegge friområdet?

— Det må vi avklare. For øvrig er jeg usikker på om området er så mye brukt av barn som det blir hevdet, sier Blomhoff.