Stig Nilsen er bistandsadvokat for Monikas mor. Han mener det er positivt at politimesteren nå trekker seg tilbake.

— Det har imidlertid ikke vært et krav fra oss. Det står respekt av dette, og det fremstår som en fornuftig beslutning, sier Nilsen.

Advokaten er trygg på turbulensen i Hordaland politidistrikt ikke får negative konsekvenser for saken.— Vårt fokus er etterforskningen. Vi er trygge på at saken får den behandlingen som den trenger nå. Vi har veldig god kontakt med Kripos og den nye etterforskningsgruppen, sier Nilsen.

Ber politidirektøren overvåke den nye ledelsen

Hårek Elvenes (H) har fulgt Monika-saken tett. Han mener det var på høy tid av politimesteren nå har trukket seg tilbake.

— Situasjonen i politidistriktet er blitt så vanskelig at tilliten må gjenoppbygges. Da må det tas grep i ledelsen, sier stortingsrepresentanten.

Han ber Politidirektoratet følge den midlertidige sjefen med argusøyne. Det er nåværende visepolitimester John Reidar Nilsen.

— Jeg forventer politidirektøren holder fingeren på pulsen til Hordaland politidistrikt. De har et akutt behov for ledelsessøtte, sier Elvenes.

Dårlig utgangspunkt for å komme tilbake

Han går langt i å be politimesteren om å trekke seg permanent.

— Hordaland politidistrikt er nærmest i knestående. Etterforskningen har fått stryk, og politiet mangler tillit hos publikum. Det må rettes opp, og det er ledelsens ansvar. Nåværende politimester har ikke det beste utgangspunktet for dette, sier Elvenes.

Hårek Elevenes sitter i Stortingets justiskomité. Han er kritisk til politiet i Hordaland.
HÅREK ELVENES