• Når det blir påpekt av en av sensorene, ser vi at formuleringen om at karaktersnittet bør heves til minst 3,0 var noe bastant og kategorisk, sier Tor Olsen, underdirektør i Læringssenteret, og legger trykk på «minst».

Han mener at «i nærheten av 3,0» hadde vært et bedre uttrykk i brevet.

Læringssenteret står uansett fast på at karakteren bør heves i forhold til den foreløpige forhåndssensuren, og budskapet er at et av senterets hovedmål er rettferdighet for elevene. Oppgavene varierer fra år til år, og enkelte grupper skal ikke straffes for at de har fått en vanskeligere oppgave.

— Vi er opptatt av å ivareta rettferdighet for elevene, både i forhold til tidligere elevgrupper og vi prøver også å se matematikk i forhold til andre fag. Tilsvarende elevgrupper har nemlig ligget på like over 3 i snitt de siste årene, sier Olsen.

— Men med et slikt pålegg får man kanskje ikke svar på hva som er den reelle kunnskapen blant disse elevene?

— Vi har et ansvar for å rope varsku hvis vi ser ekstreme ting innenfor et fag, og det gjør vi.

Men det er ikke bare på bakgrunn av eksamenskarakterer. Vi fanger også opp ting fra møter og samtaler som vi formidler videre, sier Olsen.

Han vet at det er en diskusjon i det matematiske fagmiljøet om nivå og karakterer.

— Denne saken avdekker jo at fagfolk ser ulikt på ting. Brevet du refererer til ble sendt ut etter råd fra sensorer vi har kontakt med. Så her er det tydeligvis delte meninger om hvordan vi skal forholde oss til utviklingen, sier Olsen.

I likhet med lærerne, er Læringssenteret opptatt av at elevene skal lære mest mulig.

— Vi er smertelig klar over at her trengs det en nasjonal dugnad når det gjelder matematikk, og vi er i gang med enkelte tiltak, sier Olsen.