• Dysleksi er fremdeles forbundet med myter og fordommer, også på universiteter og høyskoler, sier generalsekretær Marianne Grønner i Dysleksiforbundet.

Nærmere en million nordmenn har lese— og skrivevansker. Rundt fem prosent av befolkningen har diagnosen dysleksi. Ennå er det mange som tror at dysleksi og manglende intelligens henger sammen.

— Dyslektikere fungerer godt i de aller fleste yrker, på alle nivå. Det er kanskje ett unntak, og det er at mange vil ha en barriere mot å bli norsklærer, sier Grønner.

Kommunalminister Erna Solberg er blant dem som har snakket åpent om sine lese- og skrivevansker, det samme har miljøvernminister Knut Arild Hareide.

En undersøkelse fra Senter for leseforskning i 2000 viste at 30 prosent av den voksne befolkningen ikke er såkalte funksjonelle lesere. Det betyr for eksempel at de ikke klarer å lese vanlige bruksanvisninger.

Nylig ropte Dysleksiforbundet varsku fordi stadig færre elever i skolen får diagnosen dysleksi. Dermed får de heller ikke lydbøker, pc-opplæring eller annen spesiell oppfølging som de etter loven har rett på.

— Å ikke gi dysleksidiagnose er en måte å spare penger på for kommuner som sliter økonomisk, sier Grønner.