— Rett og slett et forfriskende innspill. Og det kommer i rett tid med hensyn til den kommende politiske debatten om trasévalg for Bybanen. På den annen side kommer forslaget sent med tanke på at det er 10 år siden Bergen kommune valgte et bybanekonsept over bakken, og ikke en T-bane under jorden, sier Rygg.

- Betyr det at Byrådet uansett vil vende forslaget ryggen?

— Nei, dette må seriøst vurderes opp mot andre forslag. Vi vet jo at forslaget om bybane over Bryggen kan bli en nøtt. Videre er det ingen tvil om at det må bli mange tunnelløsninger i en videre utbygging av Bybanen. Vår intensjon er uansett å få til løsninger som passer best mulig til Bergen. I bunn ligger et vedtak om en bane over bakken, med mange stopp. Derfor er jeg skeptisk til dette forslaget. Men jeg avviser det ikke. Vi vet for lite om gjennomføringen av de andre forslagene til at noen forslag kan avvises i dag, sier byutviklingsbyråden.

Frølich er begeistret

Byrådsleder Monica Mæland har for lengst flagget at hun vil ha Bybanen over Bryggen, og at hun fortsatt mener at vedtaket om en synlig bybane gjelder. BT har imidlertid tidligere avdekket at mange i Høyre er uenig med byrådslederen. For eksempel har bystyremedlem Peter Chr. Frølich talt varmt for tunnelløsninger.

— Forslaget fra Multiconsult er veldig spennende, og sammenfaller med det jeg selv har tenkt. Det gjenstår selvsagt å få vite hva som er praktisk og økonomisk mulig å få til. Men forslaget er særlig interessant fordi det er fremmet av folk med tung faglig bakgrunn, sier Frølich.

– Verdifullt bidrag

Han understreker at Høyre ennå ikke har debattert trasévalgene. Personlig ønsker han en tunnelløsning.

— Slike entydige innspill fra fagfolk gjør nok ikke en tunnelløsning mindre aktuell, sier han.

— Kommunens egen saksutredning er den mest sentrale, men innspillet fra Multiconsult gir et svært verdifullt bidrag i debatten, sier Frølich.