— Det blir som å si at en kvinne som blir voldtatt har skyld i det selv, fordi hun er svakere enn han som voldtar henne, sier professor Dan Olweus ved Universitetet i Bergen. Han er en av verdens ledende forskere på mobbing.

- Å gå tilbake i tid

— Det er en grovt krenkende og umenneskelig holdning til ofrene som kommer til uttrykk her, sier Olweus.

— Hvorfor er det en grovt krenkende holdning?

— Fordi han legger skylden på mobbeofferet og forsøker å herde dem til å klare seg, samtidig som de er i en situasjon hvor de ofte er sterkt underlegne. En slik holdning er dessuten i strid med Opplæringsloven og FNs Barnekonvensjon., sier Olweus.

Heller ikke Gaute Auestad ved Senter for atferdsforskning er særlig begeistret for Andersens utspill.

— Det er greit som en ønskedrøm, men vi er faktisk ulikt utrustet og har ulik måte å opptre på, sier Auestad.

Både Olweus og Auestad sier at også sterke personer kan bli mobbeofre.

Olweus' mobbeprogram, som er innført på 500 norske skoler, går i korte trekk ut på å redusere muligheten for at noen blir mobbet i skolen, og å redusere belønning for mobbeatferd.

- Overgrep

— Vi vet mye om hvordan vi skal forebygge og redusere mobbing i skolen, og det er absolutt ikke på den måten Andersen beskriver, sier Olweus.

Auestad understreker at det man må gripe tak i, er det overgrepet noen utfører.

— Vi kan ikke gå bort fra at det er de som utfører et overgrep som skal konfronteres. Det er der man må legge inn hovedstøtet, sier Auestad.

Han sammenligner også de psykisk sårbare med de som har fysiske utviklingshemninger.

— Vi legger til rette for at de som er fysisk svake skal kunne ta seg frem, og vi må også legge til rette for at de som er mindre psykisk robuste skal ha en god hverdag, sier Auestad.

Han mener det er altfor optimistisk å tro at mobbeofrene kan ta opp kampen alene.

— Jeg har ingen tro på det som den eneste strategien, men vi ønsker at foreldre og skoler gir barn utfordringer og ikke beskytter så mye at de blir altfor tandre i møte med andre, sier Auestad.