— Dørum har feilinformert komitéen, sannsynligvis i god tro. Men like fullt må han rydde opp øyeblikkelig og gi komitéen en ordentlig og sannferdig orientering, krever Dahle.

En rekke stortingspolitikere har fattet interesse for måten påtalemyndigheten har behandlet Geir Sælevik, som uskyldig ble anklaget for å ha voldtatt sin egen søster i en rekke år. Politi og påtalemyndighet ga blaffen i å etterforske forhold som kunne frikjenne ham. Det måtte han selv bekoste gjennom dyre privatetterforskere. Først i fjor ble Sælevik renvasket av Riksadvokaten.

«Nødvendige tiltak»

RV-politiker Torstein Dahle ba i vinter justisministeren sette i gang en offentlig granskning av Sælevik-saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har fulgt opp, og ba nylig justisminister Odd Einar Dørum om en redegjørelse for saken og undersøke mulighetene for å gi Sælevik en rimelig erstatning. Svaret fra Dørum fikk Torstein Dahle til å hoppe i stolen. I brevet skriver nemlig justisministeren at Riksadvokaten har truffet nødvendige tiltak for å hindre at slike overgrep skjer igjen:

«Etter min vurdering har Riksadvokaten, med sin meget sterke kritikk av saksbehandlingen og sin instruks til statsadvokatene om å innskjerpe rutinene, gitt et nødvendig signal til politiet og påtalemyndigheten med sikte på å forhindre at lignende skal skje i fremtiden.»

- Fører full krig

Videre hevder Dørum at Riksadvokaten har tatt initiativ til et forlik som Sælevik burde være tilfreds med.

— Riksadvokatens tiltak begrenser seg til å understreke at politiet må svare på brev og ikke somle dem bort, og at man ellers må overholde vanlige regler for takt og tone.

Denne «kritikken» er en avsporing som får folk til å tro at problemet besto i sommel og rot, mener Dahle.

Han presiserer også at forlikstilbudet som Dørum viser til, lød på beskjedne 400.000 kroner og omhandlet kun en anklage om overfall og trusler som Sælevik er frifunnet for. Sedelighetssaken var ikke nevnt med et ord.

Dahle hevder at svaret gir komitéen helt feil inntrykk av sakskomplekset.

— Dette dreier seg om en etterforskning der politi og påtalemyndighet med alle midler har prøvd å hindre Sælevik i å renvaske seg for anklagene. Denne etterforskningen har Riksadvokaten stemplet som grundig og objektiv, hevder han.

- Dørum må rydde opp!

RV-politikeren krever nå at justisminister Dørum går gjennom saken på nytt og gir kontroll- og konstitusjonskomiteen er utførlig redegjørelse for saken.

— Jeg har ingen tro på at Dørum har forledet stortingspolitikerne med vitende vilje. Derfor er det jeg ber ham om å rydde opp i dette snarest mulig. Skulle han ikke korrigere dette, til tross for at han nå er oppmerksom på feilinformasjonen, så vil vi stå overfor en langt mer alvorlig situasjon, sier Dahle.

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med justisminister Odd Einar Dørum i går kveld. Justisdepartementets informasjonsavdeling opplyser at Dørum er i ferd meg å gå igjennom brevet fra Dahle, men at han ikke vil kommentere innholdet offentlig ennå.