JAN STEDJEjan.stedje@bergens-tidende.no

Dette er budskapet som helsesøster Karin Maeder Skogen kommer med i et nyttårsbrev til Statens helsetilyn (Helsetilsynet).

Gratis P-piller stor betydning Og Skogen kommer til å få positiv tilbakemelding fra Helsetilsynet:

– Vi anbefaler at jordmødre og helsesøstre får delegert forskrivning av P–piller til unge jenter, sier Kristina Totlandsdal i Helsetilsynet til Bergens Tidende.

I brevene til Helsetilsynet beskrives dagens p–pilletilstand for unge jenter som «tungvint» og «vanskelig». Avsendere av brevene er jordmødre og helsesøstre. Også de er utålmodig, og mener det haster: – Forelskede unge har dårlig tid, sier helsesøster Skogen.

– Helsetilsynet mener at lettere tilgang og gratis tildeling av p–piller til unge vil ha stor betydning for å forebygge uønsket svangerskap. Det er derfor Helsetilsynet går inn for at jordmødre og helsesøstre får adgang til å forskrive p–piller. Men det er helsedepartementet som må ta avgjørelsen. Vårt råd er helt klart, sier Kristina Totlandsdal i Helsetilsynet.

Gratis angrepille på skolen To forsøk er nå i gang. I Trondheim deles gratis p–piller ut til unge jenter. Helsesøster tar avgjørelsen. I England deler sykesøstre ut gratis angrepiller til jenter under16 år, uten foreldrenes viten. (I Norge kan angrepillen kjøpes reseptfritt for ca. 100 kroner ).

Gode p-pilleresultater Og jungeltelegrafen har gått i Trondheim. Jentene strømmer til de to stasjonene der de vet at førstegangsprevensjon utdeles gratis.

Nå venter helsedepartementet på pille–evalueringen fra Sintef Unimed i Trondheim. Førstekonsulent Arild Johan Myrberg i Helsetilsynet sier: – Det er all grunn til å tro at svenskenes erfaringer med å gi unge jenter lettere tilgang til p–piller også vil vise seg igjen i resultatene fra forsøkene i Trondheim, sier Myrberg.