- Har man en god foreldregruppe i klassen, der man snakker mye sammen, blir alt mye mer gjennomsiktig, sier Kristin Stige Brakstad, FAU-leder ved skolen.

Det er onsdag kveld ved Rå skole, og foreldrearbeidsutvalget har møte. De snakker om hvordan de prøver å forebygge mobbing ved skolen gjennom regelmessige arrangementer både for foreldre og elevene.

- Det blir mye vanskeligere å plage andre når du kjenner foreldrene deres, og vet at dine foreldre kjenner den andres foreldre, sier mor Hege Grundt.

Ved skolen sa syv prosent av elevene at de ble mobbet ved elevundersøkelsen i fjor. I en intern undersøkelse ved skolen i høst, er tallene på vei ned.- Vi vet vi har saker ved skolen, og vi må hele tiden fornye oss når det kommer til samarbeidet med foreldrene, sier rektor Hanne Hovland.

Avtaler regler

Foreldrene ved skolen har møter hvor de diskuterer seg frem til felles regler for barna. Både når det kommer til innetid, PC-tid og hvordan man organiserer overnattingsbesøk mellom elevene.

- Da slipper vi at barna sier at alle andre får lov. Elevene vet at foreldrene snakker sammen, sier rektor Hovland.

Foreldrene opplever at ungdommene ikke alltid er like interesserte i å høre etter på hva de sier. Likevel er de overbevist om at de har påvirkningskraft.

- Det drypper jo noe inn, sier far Hans Fevang jr. spøkefullt.

Rektor mener foreldrene har en kjempeviktig rolle disse årene.

- Barna er i en utfordrende periode på ungdomsskolen, men desto viktigere er det at foreldrene er med, sier hun.

- Går i forsvar

Det kan oppstå svært vanskelige situasjoner blant foreldre når det kommer en mobbesak på en skole. Det mener Christopher Beckham, leder i Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG).

- Ingenting er så vondt som når barna våre blir mobbet. Vi som foreldre går veldig i forsvarsposisjon, det gjør også foreldrene til mobberne. Men det er viktig at vi ser at våre barn kan gjøre ting vi ikke trodde de var i stand til, sier han.

Han mener det er viktig at FAU diskuterer hvordan foreldrene på skolen kan spille en rolle, før mobbesituasjonene oppstår.

- Om det først skjer, er det viktig at foreldrene blir dratt med for å gjenskape et godt miljø. Da er det viktig at de kjenner hverandre, så det ikke blir mistro i gruppen.

Beckham mener det er farlig å tenke at barna ikke trenger så mye oppfølging når de kommer i ungdomsskolealder.

- Forskning viser at foreldre gjerne slapper litt av når barna kommer på ungdomsskolen. Og man må jo gi dem litt frihet. Men samtidig må vi stille veldig strenge krav, det er veldig farlig om vi distanserer oss fra våre barn når de blir ungdommer. Vi må være til stede i våre barns liv for at de skal lykkes, også når de blir 14, 15, 16 og 17 år, sier Beckham.

- Ikke baksnakk selv

Henriette Feydt, leder for FAU ved Kjøkkelvik skole mener at det å møte på foreldremøter og temakvelder er en viktig forutsetning for at foreldrene kan samarbeide godt.

- Det er lett for foreldre å si at de ikke har tid, men har man valgt å få barn, så må man ta med foreldremøtene. Jeg tror også det er viktig å fremsnakke skolene og elevene, sier hun.

Hun får støtte fra mor Hege Grundt ved Rå skole.

- Vi må være bevisste rollemodeller. Det nytter ikke å si at de ikke skal baksnakke om du gjør det selv, sier hun.