Den forklaringen er for enkel, sier utdanningsdirektøren i Oslo.

De nasjonale prøvene for 2007 avdekker store forskjeller mellom kommuner og fylker når det gjelder elevers kunnskaper. Oslo og Akershus gjør det jevnt over best i prøvene som måler leseferdigheter i norsk og engelsk samt regnekunnskaper blant skoleelever i 5. og 8. klasse. Agder-fylkene og Finnmark kommer dårligst ut.

Store forskjeller Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell mener den viktigste forklaringen på de store forskjellene er å finne i foreldrenes utdanningsbakgrunn.

– Det er egentlig veldig leit, for det betyr at man ikke har like muligheter i livet, men at det avhenger av foreldre, sier Solhjell.

Han peker også på etnisk bakgrunn og kjønn som viktige forklaringer på de store sprikene i kunnskaper.

For enkelt Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Astrid Søgnen, mener kunnskapsministerens forklaring er for enkel. Hun benekter ikke at foreldrenes kulturelle kapital har betydning. Men hun viser til at Oslo skårer høyest i de nasjonale prøvene selv om 37 prosent av elevene her har flerkulturell bakgrunn.

– Det betyr at Oslo-skolen har et utrolig stort ansvar for å kompensere for elevenes ulike sosiale og økonomiske bakgrunn. Det viktigste er å ha kunnskap om elevenes ståsted og utvikling, sier Søgnen.

  • Hva synes du om kunnskapsministerens analyse? Diskutér saken her.
: