— Kvaliteten på tilbudet er viktigst, men pris er også svært viktig for foreldrene, sier hun.

Brenna forteller at mange er kritiske til det faglige innholdet i ordningen og at for mange barn blir stuet inn i for små lokaler.

— Jeg anbefaler foreldrene å gi skolene tilbakemelding om problemene de opplever. Tilbudet ved skolene varierer ofte, og foreldre som er misfornøyde må prate sammen og stille krav til skolen, sier Brenna.