— Resultatene fra årets foreldreundersøkelse viser nok en gang at barnehagenes ansatte gjør en god innsats som blir lagt merke til av foreldrene i samtlige bydeler, sier byråd for barnehage og skole Filip Rygg.

For femte året på rad har kommunen gjennomført en undersøkelse blant foreldre til barn i de kommunale barnehagene. Også i år gir 77 prosent av foreldrene tilbakemelding om at de er meget godt fornøyde med barnehagens tilbud totalt sett. Det er likt med fjorårets resultater, står det i en pressemelding.

— Det er betryggende å vite at foreldre i samtlige bydeler er fornøyde med barnehagetilbudet de får, ser Rygg.

Åsane på topp

Nærmere 1550 foreldre har gitt tilbakemeldinger på barnehagenes tjenestetilbud. De har svart på spørsmål om trivsel, barnehagens ansatte, læringsresultater, brukermedvirkning, informasjon, miljø, tilgjengelighet, og om sin helhetsvurdering av barnehagetilbudet.

Målingene har en skala fra 1 (lavest) til 6 (høyest).

Ifølge undersøkselsen, er foresatte i Åsane er i gjennomsnitt mest fornøyd med barnehagetilbudet (snitt 4,8), mens foresatte til barn i Ytrebygda er minst fornøyd (snitt 4,5).

Barnehagene i Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen og Årstad ligger på nivå med gjennomsnittet 4,7, mens Åsane skårer i snitt 0,1 poeng bedre enn gjennomsnittet. I år er det barnehagene i Ytrebygda som skårer 0,2 poeng bak gjennomsnittet. Barnehagene i Årstad lå lavest i 2010, men har i år gått frem med 0,2 poeng - til 4,7.

— Det er også tydelig at den gode omsorgen personalet gir barna blir lagt merke til av foreldrene. Personalets omsorg for barnet har det beste snittet i undersøkelsen på 5,2 poeng, sier Rygg.

Brukerundersøkelsen har et snitt på 4,7 totalt. Det regnes som et godt resultat sammenlignet med andre brukerundersøkelser innen offentlig sektor der en snittskår på 4,5 eller høyere regnes som et godt resultat.

Viktig lyttepost

— Vi er selvsagt svært oppmerksomme på områder foreldrene ikke er godt nok fornøyde med i brukerundersøkelsen. Det kommer frem at flere foreldre ønsker å ha bedre mulighet for å medvirke i barnehagens tilbud. Flere ønsker også å ha anledning til mer varierte oppholdstid i barnehagen, sier Rygg.

— Foreldreundersøkelsen er et viktig bidrag til kommunen og den enkelte barnehages arbeid med å forbedre kvaliteten i barnas tilbud, sier Rygg.

Resultater for barnehage, bydel og byen

I foreldreundersøkelsen kan en lese resultatene for Bergen samlet, for hver bydel og den enkelte barnehage. Resultatene for tilsvarende undersøkelse i 2008, 2009 og 2010 er presentert sammen med årets resultater.