— Foreldrene ville diktere detaljene i Steinerskolens undervisning fra dag til dag, sier Steinerskolens advokat Halfdan Mellbye.

Han avviser at Steinerskolen har trakassert og mobbet gutten.

— Skolen har samme tilnærming som den offentlige skolen til atferdsvansker og problemer med å passe inn. Her har det vært en bred, pragmatisk og løsningsorientert tilnærming, sier Mellbye.

Det store problemet i denne saken er ikke gutten, slik Steinerskolen ser det. Men foreldrene hans.

- Straff heller enn løsning

Foreldrene krever i Gulating lagmannsrett at Steinerskolen dømmes for uaktsom behandling av sønnen. I tingretten tapte de saken.

Da gutten begynte på skolen, ble han etter hvert utagerende mot lærere og andre elever. Han forstyrret i perioder undervisningen, og gjorde hverdagen vanskelig for andre elever. Årsaken til at problemene forverret seg er behandlingen han fikk ved Steinerskolen, mener moren og faren.

Foreldrenes syn er at skolen fulgte et uforsvarlig pedagogisk opplegg med å straffe gutten med utestengning fra undervisningen og plassering på gangen, heller en å prøve å løse problemene i klassen.

Skolen hevder at de handlet til beste både for gutten og resten av klassen.

Gutten og klassen led

Skolen påstår at de tok hensyn til både gutten selv og resten av klassen da de besluttet av han deler av dagen skulle tas ut av fellesskapet og jobbe sammen med en assistent.

— Det eneste positive med at gutten var i klassen, var at foreldrene fikk viljen sin, sa advokat Mellbye i sitt innledningsforedrag.

— Det var ikke bra for gutten, fordi han opplevde mange nederlag og vanskelige situasjoner. Det var også vanskelig for de andre elevene. Til slutt var skolen redd for at hele klassen skulle gå i oppløsning, sa advokaten.

Den åpne mistilliten fra guttens foreldre og problemene i klassen skal ha ført til at læreren ble sykmeldt. De fleste foreldrene i klassen skrev da et brev der de krevde å få beholde læreren.

Da hadde konflikten med skolen vart i over tre år, og forholdene var så vanskelige at foreldrene følte seg presset til å søke gutten over i offentlig skole i femte klasse.

  • Da fikk han skolebøker med hjem for første gang. De andre elevene lå to år foran i matematikk og norsk, fortalte moren.

I dag er han tenåring og prøver å komme seg gjennom videregående skole.

- 14 sider om elendighet

— Etter hvert fikk vi kun negative tilbakemeldingen på sønnen vår fra Steinerskolen. Istedenfor å prate med ham når noe galt skjedde, ble han sendt på gangen og straffet med at læreren ikke håndhilste på ham om morgenen, fortalte moren i sin følelsesladde partsforklaring.

Familien hadde hatt tett tilknytning til Steinerskolen i mange år, og guttens søsken hadde gått på skolen uten å møte slike problemer.

Moren hevdet at familien prøvde å løse konflikten ved å dra inn ekstern ekspertise, men at skolen avslo. Hun er selv utdannet pedagog, og reagerte på metodene som ble brukt av Steinerskolen. Deler av det var pedagogisk inkompetent, mener hun.

En gang fikk foreldrene uanmeldt et notat i postkassen fra skolen, der lærerne hadde notert ned sine oppfatninger av gutten.

— Det var 14 sider med elendighetsbeskrivelser fra alle lærerne. Det var helt forferdelig, sa moren i retten.