KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

— Vi mener foreldreaksjonen misforstår byrådets planer. Vi skal ikke presse inn 650 flere barn i eksisterende barnehager ved å pålegge ungene å tilbringe deler av dagen ute i en lavvo. Barnehagene skal bygges ut. Det blir areal nok til alle de 650 ekstra barna innendørs. Lavvoer og gammer kommer i tillegg, understreker Andersland.

Byråden for kultur, idrett og skole hadde i går innkalt til pressekonferanse. Målet var å fortelle at byrådet vil bygge ytterligere to nye barnehager, i Fana og Ytrebygda, som skal stå ferdige til år 2003. Disse kommer i tillegg til den nye barnehagen som byrådet ønsker å bygge i indre Laksevåg.

Pressekonferansen ble likevel mest et forsøk på å rydde av veien det Andersland hevder er misforståelser rundt byrådets barnehageplan. Den lover full barnehagedekning og 900 flere barnehageplasser innen 2003. I går sto en gruppe foreldre frem i Bergens Tidende og slaktet barnehageplanen. Foreldrene kaller det uforsvarlig å øke tallet på barnehageplasser ved å pålegge barna ut på tur, uansett vær og vind.

— Barna skal ikke tvinges ut i lavvoer og gammer, understreket både Andersland og plansjef Harald Noss.

Byrådet har avsatt 22,5 millioner til utvidelser. Der det ikke er areal til å huse flere barn, blir det påbygg, lovet de to og la til:

— Blir det flere barn på avdelingene, kommer det også flere pedagoger. På direkte spørsmål medgikk likevel Harald Noss at det på småbarnsavdelinger blir færre voksne pr. barn. Tallet på barn skal nemlig økes fra ni til 14, mens tallet på voksne økes fra tre til fire.

— Flott, Andersland, det gleder meg å høre at ikke byrådet vil presse flere barn inn i barnehagene uten at det er plass til dem, lyder reaksjonen fra Mimmi Bjerkestrand, leder for førskolelærerne i Bergen. Bjerkestrand mener likevel at byrådets viktigste begrunnelse for lavvoene er å finne lure løsninger for å skaffe flere plasser.