PAAL KVAMME

— Det har gått langt. Jeg var ikke forberedt på at det skulle bli så gale her, sier Silje.

Alle tre er enige om at det er verre tilstander på Landås enn i andre bydeler. At voksesmertene som Åsane hadde for noen år siden, nå er kommet til Landås.

— Mye rus?

— En del. Har du venner som driver med rus, blir du gjerne påvirket og prøver selv, tror Silje.

— De fleste foreldre vet ikke hvor gale det er. De får jo bare med seg det de hører på nyhetene, sier Mari.

I løpet av samtalen stimer flere ungdommer til.

— Stoff og slåsskamper har blitt en vane for oss. Det er ikke noe nytt, mener Lise Johannessen (17).

Godt samhold

At ting hardner til, er ingen av dem i tvil om.

— Etter at jeg hørte om voldtekten fredag er jeg redd for å gå hjem om kvelden, sier Mari. - Men jeg er temmelig sikker på at de som gjorde det ikke er herfra.

Gjengen mener at kjedsomhet og rastløshet spiller en stor rolle her. Både når det gjelder rus og kriminalitet.

— Landås har ikke hatt nærpoliti på årevis. Det blir verre og verre her. De som begynner å ruse seg blir yngre og yngre, sier Alexander Lund Waalin (19).

— I tillegg spiller dårlig økonomi inn. Det koster å gå på kino og sånt, sier Lise.

— Og vi har ikke akkurat så mange penger at det renner ut av lommene, våre, sier Mari.

Og legger til at det likevel er et godt samhold blant Landås-ungdommen.

- Hadde mer respekt før

Slett ikke alle synes at det har blitt verre på Landås. Et ektepar i 50-årene er på vei hjem fra matbutikken på Slettebakken,

— Vi har ikke merket noen økt kriminalitet. Bortsett fra i mediene, smiler ekteparet.

— På 60-tallet var det store gjenger som samlet seg og tok en øl. Det ble jo litt dilldall og gatelysknusing da også. Men vi var nok mer redde for øvrigheten på den tiden, sier ektemannen.

— Og voldtekter var helt utenkelig den gang. I dag er det nesten dagligdags, sier ekteparet.

Som etterlyser mer tilrettelegging for ungdommen. Åpne ungdomsklubber og sånt.

— For det er jo skremmende at jo rikere vi blir, jo dårligere råd har vi visst!

Fryktløs 82-åring

I Wiers-Jenssens vei er Ingeborg Torkildsen (82 1/2) og datteren Astrid (55) på aftentur.

— Å, det er da både og. Det er fire ungdommer nedi her som bare gjør galt. Eller kanskje det bare er vi eldre som ser ting annerledes, sier Ingeborg.

Fra høyblokken hun bor i, har hun sett mye rart. Innbrudd, ruteknusing, pøbelstreker.

— Men det var verre da jeg flyttet hit for fjorten år siden, sier Ingeborg.

Men bekymret er 82-åringen ikke.

— Det går jo ikke an å gå rundt og være bekymret hele tiden?