• Det er vanlig at psykologer blir brukt i offentlige utvalg der deres kompetanse er relevant. Utvalgssammensetningen her er overraskende. Dette er foreldet praksis.

INGEBJØRG JENSEN

Dette sier An-Magritt Aanonsen, president i Norsk Psykologforening. Hun viser til at psykologene de siste 20 årene har bidratt med mye fagkunnskap som sakkyndige på en rekke felt:

— Psykologer blir i stadig større grad trukket inn både som rettspsykologer, etter barnelovgivningen, i trygdesaker, strafferett og forsikringssaker. Når det gjelder barn og krigstraumer har det kommet til mye ny psykologisk forskning. Magne Raundalen og Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi i Bergen er de som har ledet an. Også ved Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og ved R-BUP i Oslo, har de psykologer med erfaring på barn og krigstraumer, både fra forskning og praksis, sier Aanonsen.