• Det er ansvarsløst å binde hunder utenfor butikker og så gå fra dem. Usikret hundeparkering burde vært forbudt.

Biolog, hundetrener og eier av Fjellanger Hundeskole, Rune Fjellanger, sier dette til Bergens Tidende. I helgen skjedde det som har hendt så ofte: Et lite barn blir skambitt av en hund som sto bundet utenfor en butikk. Fjellanger forklarer hvorfor en slik hundeparkering er høyst risikabel:

— De færreste hundeeiere tror at hunden deres vil bite mennesker, aller minst et barn. Mange har derfor ikke tenkt over hva som kan skje i en gitt situasjon mens hunden er alene, sier Fjellanger.

Hunden mistolker

— Ofte når mennesker - også barn - ønsker kontakt med en fremmed hund, gjør de slik: De stiller seg foran hunden, bøyer seg fremover mot den, gliser med et stort smil og stirrer hunden inn i øynene. De tobeinte gjør det av vennlighet. Problemet er bare at hunden ikke alltid oppfatter mennesket - heller ikke et lite barn - som vennlig i en slik situasjon. Tvert om kan hunden tolke dette kroppsspråket som en trussel. Situasjonen kan utløse frykt hos hunden. Hadde hunden hatt sjansen, ville den prøvd å komme unna. Men den kan ikke stikke av fordi den står bundet. Hvis man så tar på hundens nakke, er trusselen komplett. Ikke alle hunder takler en slik stress-situasjon og biter for å forsvare seg. Dermed kan ulykken være et faktum, sier Fjellanger.

Hundeparkering uønsket

— Ved mange kjøpesentre og butikker blir det laget og utstyrt egne plasser for hundeparkering, gjerne med båser i netting, der man kan binde hunden mens man er inne og handler. Hva mener du om slike innretninger?

— Hundeparkering utenfor inngangen til så trafikkerte steder som butikker og kjøpesentra burde vært forbudt, sier Fjellanger. - Det burde i hvert fall ikke være tillatt at det settes opp egne innretninger som ikke er tilstrekkelig skjermet og tilbaketrukket. I utgangspunktet vil jeg anbefale butikker og kjøpesentre til ikke å lage slike innretninger for hundeparkering uten at de er nødvendig sikret. Årsaken er at de kan bidra til at det skjer tragedier. Men jeg skjønner jo at butikkeierne gjør det i aller beste mening. De møter hundeeierne på halvveien og legger til rette for å ha hundeparkeringen i ryddige former. Dermed inviterer de hundeeierne til å parkere dyrene sine utenfor, sier han.

Krav til parkering

-Skal det først lages egne plasser for hundeparkering, bør de ikke monteres like foran innegangen. Der er det stor aktivitet med folk på vei til eller fra inngangsdøren. Det kan virke skremmende på hunden. Derfor bør man finne et skjermet sted, sier han

— Dernest er det ikke godt nok å sette opp gjerde med båser som har åpen inngang i fronten, slik som for eksempel utenfor Åsane Senter. Slike bur må ha høyt gjerde på sidene og være forsynt med port og høye vegger. Gjerdenettingen må være småmasket slik at små barn ikke kan klatre i den. Målet må være å hindre at hundene kommer i nærkontakt med små barn.

Hundeeier har alt ansvar

— Selv med slike stengsler er det fare for at barn kaster steiner og pinner på hundene. At hunden blir plaget, får være hundeeierens ansvar. Poenget er at barn skal ha lov å ferdes over alt. Hundeeierne må ta ansvaret for at barn ikke blir bitt, sier den erfarne hundetreneren.

— Min anbefaling er at man lar hunden være igjen hjemme når man skal handle. Generelt bør man ikke binde hunden og forlate den på noe sted der dyret kan bli tvunget opp i en situasjon som ikke alle hunder takler. Og det er ikke gitt at eieren på forhånd vet om hunden takler en slik stressituasjon som vi her snakker om, sier Rune Fjellanger.

USIKRET HUNDEPARKERING: Denne innretningen utenfor inngangen til Åsane Senter er ikke god nok etter hundetrener Rune Fjellangers mening.
FOTO: BJØRN ERIK LARSEN