Hvert år anløper det mellom 12 og 17 atomdrevne fartøy ved marinebasen på Haakonsvern. Det vil Miljøpartiet De Grønne ha slutt på.

— Det er ingen grunn til at vi skal godta risikoen vi tar ved å la atomdrevne fartøyer ligge til kai, og grønne partier har en lang tradisjon for å kjempe mot atomkraft og atomvåpen, sier Sondre Båtstrand (MDG).

- Galskap

I onsdagens bystyremøte la han frem et forslag om at Bergen «Bergen kommune vil arbeide for å hindre at atomdrevne fartøyer får adgang til kommunen».

Morten Myksvoll (Frp) reagerte sterkt på De Grønnes forslag.

"Det er galskap å gjøre samarbeidet med NATO vanskeligere nå" skrev han på sin Facebook-side i dag. Myksvoll viser til situasjonen på Krim, og den økte spenningen mellom vesten og Russland.

— Ingen bør tenke en slik tanke, og spesielt ikke nå, sier han.

Hans partifelle Eilert Macody Lund var heller ikke nådig.

— Som gammel marinesoldat vet jeg at Haakonsvern tar sikkerheten på største alvor. Med den opprustningen som skjer øst for oss, er det viktig at våre marinestasjoner til enhver tid er beredt, dersom det utenkelig skulle hende, som vi ser i Krim i dag.

Bekymret for sikkerheten

Bakgrunnen er en interpellasjon fra Per Stiegler (Ap), som er bekymret over sikkerheten ved Haakonsvern i forbindelse med anløpene.

— Som Sjøforsvarets største base er dette en av de viktigste forsvarsinstitusjonene i Norge. Det gjør at den er forbundet med risiko knyttet til terrorisme. Det som gjør saken spesiell er at det er boligbebyggelse tett opp til basen på alle kanter.Relativt store befolkningsområder som Vadmyra, Hetleviksåsen, Loddefjord og Bjørndalsskogen ligger tett opp til basen, sier Stiegler.

Han er spesielt bekymret for besøkene av reaktordrevne fartøy, det vil si fartøy med atomkraftverk om bord.

— Historien har vist at uansett hvor godt disse installasjonene blir tatt vare på, så skjer det med jevne mellomrom utslipp av farlige stoffer, sier han.

Må ha jod-tabletter

Stiegler viser i forslaget til regjeringens scenarier for atomulykker i Norge, der atomsutslipp ved Haakonsvern er nevnt spesielt.

I motsetning til De Grønne, ønsker ikke Ap å stanse alle atomubåter. Derimot foreslår de disse tiltakene:

  • 1. Beredskapsavdelingen i Bergen kommune må forsikre seg om at det finnes nødvendig, oppdatert og innøvd planverk som kan brukes ved en atomulykke eller terrorhandling ved Haakonsvern orlogsstasjon.
  • 2. Bergen kommune må ta i betraktning at en av de størstemarinebasene i Nord-Europa ligger i kommunen når de planlegger boliger og arealutnyttelse.
  • 3. Bergen kommune må være forsikret om at det finnes nødvendig medisinsk materiell som jod-tabletter i tilstrekkelig mengde tilgjengelig for hurtig bruk.

Byrådspartiene, som er i flertall, ville heller ikke støtte det forslaget, som de omtalte som "belærende" og "negativ". Bystyret vedtok et alternativt forslag der punktene 1 og 2 var inkludert.