Det slår avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk fast overfor bt.no.

Med hjelp av giftstoffer fra en søramerikansk frosk kan et behandlingsopplegg i lokalene til Skandinavisk Yoga— og Meditasjonsskole ifølge et informasjonsskriv lette bergensere for en lang rekke lidelser.

Les også: Behandler folk med froskegift

Behandlingen går ut på å stikke hull i huden med glødende pinner og deretter tilføre sekretet fra frosken. Dette skal kunne gi positive effekter mot både fysiske og psykiske lidelser, blant annet epilepsi, nedsatt sex-lyst, influensa, allergi, diabetes, depresjon og søvnløshet.

Morfinfrosker

— Det er ganske god mulighet for at dette virkelig har en effekt - og i så fall en ruslignende effekt, sier Madsen.

Sekretet fra denne frosken inneholder flere stoffer med morfinlignende virkning, blant annet dermorfin og deltorfin, stoffer som er mange ganger sterkere enn morfin.

— Disse stoffene kan ikke tas opp gjennom huden, men de kan nok tas opp gjennom et åpent sår. Bruken av glødende pinner er slik sett ikke nødvendig. Et risp eller et kutt vil antagelig være mer effektivt, mener Madsen.

— Bruken er ikke bare farlig, den er helt klart ulovlig fordi det dreier seg om morfinlignende stoffer. Vi forutsetter at han slutter, sier Madsen.

Han legger til at saken ikke vil få noen følger for personen bak behandlingen dersom han slutter med behandlingen nå.

- Gode erfaringer

Kurt-Ove Johnsen er mannen bak behandlingstilbudet på Verftet.

Det var etter å ha prøvd sjamanmetodene i Amazonas selv, han bestemte seg for å ta med behandlingen hjem til Norge og tilby den til andre.

— Jeg hadde veldig gode erfaringer med dette selv. Det var i min iver og glede over å ha funnet noe som virket så bra at jeg ville dele det med andre her, sier han.

Johnsen har tidligere uttalt til bt.no at han vil stoppe behandlingstilbudet hvis det viser seg å være ulovlig.

— Det er vel ikke annet å gjøre, sier han etter å ha hørt legemiddelverkets konklusjon.

Montasje: Flickr.com / Bergens Tidende