— Det er ikke typen fyrverkeri som er avgjørende, men typen folk som fyrer det opp. Det er et stort skille mellom profesjonelle, som kan dette, og amatører - som gjerne er beruset i tillegg.

Det sier overlege og øyespesialist Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus.

Les også: Blodig slutt på nyttårsaften

Årets nyttårsaften er den første etter at forbudet mot raketter med styrepinne ble innført. Bull tror folk vil kjøpe bakkefyrverkeri for de pengene som i år ikke brukes på slike raketter.

— Man går fra noe farlig til noe annet farlig. Vi har sett veldig stygge skader med bakkefyrverkeri, altså batterier. Hvis det skjer en feil slik at alt eksploderer på én gang, får man en veldig stor eksplosjon. Og hvis batteriene velter, kommer det veldig mange raketter inn i folkemengden, sier han.

Ønsker totalforbud

Bull mener et totalforbud er veien å gå for å få ned antallet skader.

— Effektbatterier har vært årsaken til flere av skadene som har ført til fullstendig synstap, skrev han i en kronikk for ett år siden.

Etter nyttårsaften 2006-2007 registrerte han 21 personer med øyeskader. 20 av disse var menn. Seks ble så alvorlig skadet at det ville føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet. Året før var antallet 26 skader.

— Det er tross alt forbud mot dette året rundt. Og så oppheves forbudet noen timer nyttårsaften, når folk er beruset og mange er samlet. Det er ganske utrolig at det ikke er en betingelse å være rusfri når man holder på med eksplosiver, sier han.

Han råder folk til å holde seg langt unna dem som driver med privat oppskyting, helst minst 100 meter. Skal man absolutt gå nærmere, bør man bruke vernebriller.

— Og utstyr for all del barna med dette, sier han.

7000 kroner i bot

Også i år er det strenge restriksjoner på når og hvor det er tillat å brenne av fyrverkeri i Bergen. Kort oppsummert er det kun lov utenfor bompengeringen, og bare dersom det ikke kan oppstå fare for brann eller personskade.

_Les også:

Perfekt fyrverkeri-vær_

Overtredelse kan straffes med bøter på minimum 7000 kroner, ifølge politioverbetjent Øystein Frotaule.

— I Oslo har de lagt seg på cirka 7000 kroner, og det er naturlig for oss å ligge på samme nivå. Dersom uvettig bruk av fyrverkeri medfører store skader, vil bøtene bli større, sier han.

Frotaule presiserer at det på nyttårsaften, som resten av året, er strengt forbudt å skyte opp nødraketter om det ikke er en reell nødssituasjon.

Bør fyrverkeri forbys? Hva mener du?

FORBUD: Overlege Nils Bull mener totalforbud mot fyrverkeri er veien å gå for å hindre skader.
Rune Nielsen