– De siste meldingene jeg har fått, går ut på at oppsamling av olje er i gang. Men det er også fastslått at en del olje er skylt i land på Fedje, sier Andersen til NTB.

Han understreker at skadebegrensning har første prioritet. Lokale myndigheter og Kystverket vurderer løpende hva som må gjøres for å skjerme oppdrettsanlegg og fugleliv.

Den fungerende fiskeriministeren, som styrer Fiskeri— og kystdepartementet under Helga Pedersens barselpermisjon, synes det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om hvorvidt beredskapen mot oljesøl var god nok.

– I forhold til havaristen fungerte det veldig bra. Fire slepebåter var på plass etter ganske kort tid, og to av dem hadde oljevernutstyr om bord. Et skip fra Kystvakten hadde også oljeutstyr. Først når selve aksjonsfasen er over, kan vi vurdere om beredskapen fungerte etter hensikten, sier Andersen.

Et hoveddepot med oljevernutstyr ble i 2005 flyttet fra Fedje til Florø.