— Den midlertidige skolen må ikke bli seende ut som Turistinformasjonen på Torget, sier Morten Ramm Salbu, leder for Bergen Arkitektforening.

Han oppfordrer Harald Victor Hove (H), byråd for barnehage og skole, til å lyse ut en design- og arkitektkonkurranse for paviljongene som sannsynligvis skal settes opp ved Sydneshaugen skole. Disse skal huse elevene mens Møhlenpris skole blir pusset opp fra høsten.

— Det vil ta langt tid å rehabilitere Møhlenpris skole. Elevene fortjener bedre enn en stabel med industribrakker, sier han og mener en åpen arkitektkonkurranse er en fin mulighet for unge talenter.

— Tar ikke utfordringen

Skolebyråden takker for utfordringen, men mener den er en skivebom.

— Salbu må huske at hans eneste utgangspunkt er arkitektur. Mitt utgangspunkt er at skolen stenges fra høsten og at vi ikke har lokaler som er gode nok, sier han, og mener en arkitektkonkurranse vil ta for lang tid.

Hove understreker at paviljongene som skal bygges er pene bygg som passer i nabolaget.

— Paviljonger er skolebygg som tilfredsstiller samme krav som permanente skolebygg. De er ikke som Moelvenbrakker. Vi skal strekke oss langt for at dette ikke blir en byggeplass, sier han.

Hove viser til at en rekke av kommunens permanente og midlertidige skolebygg blant annet på Nordnes, har ulike utforminger uten at byggene er dårlige.

— Gir blaffen

Salbu mener det er et tankekors at man aldri har tid til å investere i kvalitet.

— Jeg anbefaler Hove å kontakte Per Rygh, konkurransesekretær i Norske arkitekters landsforbund, for å få avklart hvor lang tid det tar å stable på beina en arkitektkonkurranse. Eventuelt kan vi ha en rask idékonkurranse, sier han.

Salbu mener uansett at Bergen kommune legger for lite i midlertidige prosjekter. Han mener andre byer som Paris lager mer smell og baluba for å trekke oppmerksomhet

— I Bergen gir man stort sett blaffen. Vi bør respektere byen såpass og legge et minimum av sjel i midlertidige prosjekter. Vi bør benytte oss av fagmiljøet i Bergen, sier han.

Selv om paviljongene blir benyttet mener Salbu at kommunen bør ta kontakt med fagmiljøet i sluttføringen av produktet.

— Slik kan man jazze det opp, og det kan bli et visuelt innslag, sier han.

Tror du en arkitektkonkurranse vil være lurt? Si din mening!

HAR IKKE TID: Skolebyråd Harald Victor Hove (H) mener en arkitektkonkurranse vil ta for lang tid.