– Så lenge ikke forliket tar opp i seg restriktive tiltak på biltrafikken, er det ikke mye verdt, sier Ingar Flatlandsmo (bildet), leder i Naturvernforbundet Hordaland.

– For å komme biltrafikken til livs, må politikerne gå hardere til verks. Her mangler rushtidsavgift og her mangler restriksjoner på parkeringen, mener Flatlandsmo.

– Ap viser til at rushtidsavgift må først klareres i Stortinget?

– Selv lastebileierne tar nå til orde for rushtidsavgift. Da kan ikke Ap på denne måten sitte og tvinne tomler, sier Flatlandsmo.

– Beslutningsvegring

Også Sps gruppeleder savner rushtidsavgift i Aps klimaforlik:

– Dette minner om beslutningsvegring. Samferdselsministeren har jo invitert byene til å vedta rushtidsavgift, sier Kjersti Toppe.

Hun mener klimaforliket blir for tamt.

– Jeg synes også det er påfallende at Ap ikke nevner parkeringspolitikken. Her har partiet løpt fra et gammelt standpunkt om å vedta maksimaltall på antallet p-plasser i sentrum, sier hun.

KrFs førstekandidat Filip Rygg er glad for at Ap snakker om klima, men mener Aps klimaforlik blir lite verdt.

– Partiet lister opp punkt som bystyret har vedtatt for to, tre år siden, sier Rygg.

– Hva er det bystyret allerede har vedtatt?

– Utbygging av bybanenett, massiv kollektivsatsing gjennom lavere satser, panteordning for vedovner og miljøhensyn i arealplanleggingen. Her er det stor enighet.

Får ros for viljen

SVs Oddny Miljeteig roser Ap for viljen:

– Det er kjekt at Ap skifter fra å være i asfaltalliansen til klimaalliansen. Problemet er at Aps liste mangler de tiltakene som vil gi resultater, sier Miljeteig.

På ett punkt møter Ap motstand. Frps gruppeleder Liv Røssland varsler kamp mot bybane i nye himmelretninger:

– Vi er fortsatt motstandere av Bybanen. Det spørs om vi kan stoppe den, men vi vil kjempe mot utvidelse. Det er ikke snakk om å bruke kommunekassen til sånt, sier Røssland.