• Rettvernet for norske psykiatriske pasienter er for svakt, sier advokat Trine Birgit Rysst.

Hun er spesialist i familierett, men har også lang erfaring med klienter som har vært innlagt i psykiatriske sykehus.

I går fortalte Kari Meyer om de svært traumatiske opplevelsene hun hadde da hun ble tvangsinnlagt på Sandviken Sykehus for tre år siden. Det var Rysst som hjalp Meyer slik at hun etter 11 døgn endelig kom ut av isolatet.

Kontrollkommisjon

Ved alle psykiatriske sykehus er det en kontrollkommisjon, som fører tilsyn med at alle vedtak om tvangsinnleggelser er lovlig fattet. Kommisjonen behandler også klager fra pasienter som mener de urettmessig er blitt innlagt under tvang, eller er blitt feilbehandlet med tvang under innleggelsen.

Rysst klaget Meyers sak inn for kontrollkommisjonen på Sandviken Sykehus. Dagen før saken skulle behandles i kommisjonen, ble Meyer utskrevet slik at saken kunne droppes av kommisjonen.

— At sakene ikke blir behandlet fordi pasienten blir utskrevet eller overført til frivillig behandling før den kommer opp for kommisjonen, skjer gang etter gang, mener Rysst.

— Dermed skjer det ofte at pasientene aldri får noe fullgodt svar på om klagen var berettiget.

Loven om psykisk helsevern krever at kommisjonen om mulig behandler klagesakene innen 14 dager etter at klagen er innlevert.

Holder aldri fristen

— Jeg kan ikke huske at jeg har hatt klienter som har fått saken sin behandlet innen tidsfristen. I den siste saken gikk det mellom to og tre måneder før kommisjonen fikk saken på bordet. Da skjedde det samme som i Meyers tilfelle. Pasienten var utskrevet dagen før, og saken ble aldri behandlet i kommisjonen.

Advokaten mener det burde være en selvfølge at pasienter som blir innlagt i psykiatriske sykehus under tvang, fikk tilbud om advokat.

— I dag har alle pasienter rett på gratis advokatbistand. Men det er ingen automatikk i at pasientene blir informert om dette ved innleggelsen. Dermed blir det trolig bare de best informerte og ressurssterke pasientene som gis muligheten til å klage. Jeg synes det burde være like selvsagt som det er ved fengsling, sier Rysst.

Rysst opprøres også av behandlingen som tvangsinnlagte pasienter får.

Reimer burde forbys

— Belteseng og reimer tilhører en forgangen tid. Det er en skam at vi i et land som mener at vi har et av verdens beste helsevesen, fremdeles benytter disse inhumane behandlingsmetodene. I vårt moderne samfunn burde vi ha ressurser nok ha nok til at vi kunne roe pasientene ned, enten ved samtaler eller medisiner. Jeg kan ikke forstå at det ikke er mulig å tilføre psykiatrien så store ressurser at ikke faglært personale kan passe på urolige pasienter. Og jeg er enig med Meyer om det absolutt er nødvendig å legge en pasient i reim, bør det kun benyttes håndlenker, sier Rysst.

ADVOKAT: - Det burde være en selvfølge at pasienter som blir innlagt i psykiatriske sykehus under tvang, fikk tilbud om advokat, sier advokat Trine Birgit Rysst.

ADVOKAT: - Det burde være en selvfølge at pasienter som blir innlagt i psykiatriske sykehus under tvang, fikk tilbud om advokat, sier advokat Trine Birgit Rysst. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN