— Denne utbyggingen tar ikke hensyn til beboerne, det er for stort og massivt, sier RVs Marte Mjøs Persen.

Den gamle reguleringsplanen fra 1939 får skylden. Persen mener man må ta hensyn til at området i dag er et boligområde, i stedet for å støtte seg på argumenter om stimulans til ny næringsvirksomhet.

— Det er viktig å stimulere til næringsvirksomhet, men man må sette noen krav til hvordan man gjør det, sier Marte Mjøs Persen.

Det er kommet mange innsigelser til byggeprosjektet. Både fylkesmannen i Hordaland, Grønn Etat, Hordaland fylkeskommune, byantikvaren og etat for byggesak har innvendt at bygget blir for stort og massivt. Manglende fri ferdsel til sjøen er også fremhevet. Likevel får prosjektet trolig flertall i bystyret 7. februar.

Arbeiderpartiets gruppe har ikke vært helt entydig i sitt standpunkt. Fraksjonsleder og komitéleder Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at hun har tvilt seg frem til å stemme ja til utbygging.

— Vi er positive til sjørelatert virksomhet, selv om det vanskelige er forholdet til naboene. Skal de beholde utsikten sin, må det et veldig lavt bygg til, sier Strøm-Erichsen.

Da saken var oppe i komité for miljø- og byutvikling, la Ap frem et forslag som skulle sikre fri ferdsel for fotgjengere i området. Det ble nedstemt. Strøm-Erichsen mener likevel man må se det positive i utbyggingen.

— Vi får orden i trafikkforholdene, og det blir et triveligere bomiljø. Området blir rustet opp. Dessuten kan vi ikke ha bolig langs hele sjøkanten i Bergen, sier hun.

Før bystyrebehandlingen skal partiet gå en runde til for å se hvordan det skal forholde seg til saken. I praksis har det liten betydning, så lenge Frp og byrådspartiene stemmer for, slik de gjorde i Komité for miljø og byutvikling.