• Jeg kan vanskelig tenke meg å jobbe i barnehage et helt yrkesliv. Det blir for slitsomt, sier Trine Merete Vikebø.

RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.noBåde Vikebø og Dag Tore Vikane nikker begge gjenkjennende til hovedfunnene i undersøkelsen. De to førskolelærerne som jobber i Rosetårnet barnehage midt i Bergen sentrum, har begge tenkt å forlate yrket. Vikebø var nyutdannet i 1995. Hun har allerede jobbet to år i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Fra nyttår begynte hun i en vikarstilling i Rosetårnet. — Jeg tenker på å studere pedagogikk, sier hun. - Forferdelige forhold Vikane forteller at han opplevde forferdelig arbeidsforhold i en barnehage hvor han var ansatt i tidligere.- Hadde jeg ikke fått hjelp av fagforeningen, hadde jeg vært ute av yrket nå. Men her i Rosetårnet er det bra å være. Personalet er stabilt og vi har gode lønnsforhold. Så lenge jeg er her, er det kjekt å være førskolelærer, sier han.De to peker på at førskolelæreryrket i dag fremstår som et lavstatusyrke. - Det er "finere" å være i skolen, mener de. - Status må heves Slitasjeskader bevirker også til at mange forlater barnehagene for å finne seg mer attraktive arbeidsplasser. - Skal førskolelærerne holde ut, må yrket gjøres mer attraktivt, ikke bare i form av bedre lønn og bedre arbeidsforhold. Yrkets sosiale status må også heves.De understreker også at det er viktig at studentene alt i studietiden blir bedre kjent med hva det i praksis vil si å jobbe med småunger. Slik at de som ikke passer i yrket siles ut. - Tidligere var det obligatorisk med et praksisår før man kunne søke på førskolelærerutdanningen. Det hadde muligens vært en idi å innføre en slik ordning igjen, sier de to.