Isteden valgte redningsledelsen å jobbe med å stabilisere skipet. Fem nederlandske ingeniører ble fløyet inn for å hjelpe til med dette arbeidet. Planen er å pumpe luft inn i skipet for å hindre det i å synke.

Når det er stabilisert, er planen er å slepe det til dokken på Hanøytangen, og ta seg inn i skipet der.

Redningsledelsen vurderte sjansen for å finne overlevende inne i skroget som veldig liten, og var ikke villig til å ta risikoen.

— Det må være trygt for mannskapene å gå inn. Slik det er nå, vil det være så risikofylt at vi ikke kan gjøre det. Hvis båten går rett ned, blir dykkerne dratt med, sier informasjonsleder Trygve Hillestad i Hordaland politidistrikt.

Der den havarerte båten lå i går, lå den delvis flytende og delvis fast i bunnen.

Grunnen til at det ikke ble tatt flere hull i skroget i et forsøk på å finne overlevende, er at båten holdt på å forsvinne i dypet da det ble tatt hull mandag kveld.

— Båten ble ustabil da vi tok hull i skroget, så vi måtte tette det igjen så snart vi hadde fått de tre ut, sier Hillestad.